GEUS opruster forskningsindsatsen med en række nye professorater

27-11-2023

Som led i en strategisk satsning opslår GEUS en række nye professorater inden for det geovidenskabelige område. Professoraterne skal bidrage til at løse nogle af tidens største klima-, energi-, og miljøudfordringer ved at levere forskning på højt internationalt niveau, der blandt andet skal styrke GEUS’ myndighedsbetjening og rådgivning af beslutningstagere samt virksomheder.

indgang til geus indenfor
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) optrapper nu forskningsindsatsen på det geovidenskabelige område.

Verdens forskere står over for store og vigtige opgaver. Det gælder også de mange eksperter, som arbejder inden for det geovidenskabelige felt. For deres viden er afgørende, når det gælder centrale dagsordener som den grønne omstilling, klimatilpasning og en bæredygtig forvaltning af vores naturressourcer. Et arbejde, som er i fokus hos De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Nu styrker GEUS fokusset på de centrale dagsordener inden for klima-, energi-, og miljøområdet yderligere ved at opslå otte professorater, der til sammen favner bredt inden for det geovidenskabelige forskningsområde. Tiltaget er en del af en større strategisk satsning, og GEUS’ direktør, Flemming Larsen, ser frem til oprustningen:

”Geovidenskabelig forskning er en grundsten, når det kommer til at forstå og håndtere nogle af de mest presserende udfordringer, som vi mennesker står overfor, på en bæredygtig og sikker måde. Som uafhængig forskningsinstitution bidrager GEUS allerede til at finde løsninger på disse udfordringer gennem forskning på internationalt niveau og rådgivning af beslutningstagere samt virksomheder. Den indsats styrkes nu yderligere med ikke færre end otte nye professoropslag,” siger Flemming Larsen, direktør ved GEUS.

Behov for forskning af høj kvalitet

Professoraterne er både målrettet nye forskningsområder og GEUS’ eksisterende styrkepositioner, som ønskes yderligere udbygget, heriblandt CO2-lagring, vandkvalitet, seismologi, kortlægning og udnyttelse af råstoffer samt udviklingen i miljø og klima i Arktis.

Fælles er, at opslagene understøtter GEUS' vision om at gå forrest inden for udforskning, overvågning og kortlægning af geologiske ressourcer og processer. Derudover imødekommer professoraterne et både nationalt og internationalt behov for forskning på højt niveau, der kan hjælpe beslutningstagere og virksomheder med at tage vigtige skridt i forhold til blandt andet klimatilpasning, grøn omstilling, bæredygtighed og drikkevandskvalitet.

GEUS har i dag fire professorater - med otte nye professoropslag er der derfor tale om en markant oprustning på det geofaglige forskningsområde.

Alle stillingsopslag kan ses her:

GEUS er en selvstændig og uafhængig forsknings- og rådgivningsinstitution i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Derudover er GEUS partner i Geocenter Danmark og tilknyttet Euro GeoSurveys. GEUS er geologisk datacenter og udfører undersøgelser, forskning, rådgivning og kortlægning i primært Danmark og Grønland.

Lars Nielsen
Vicedirektør
Direktion
Anja Fonseca
Presse- og kommunikationschef
Presse og Kommunikation
Telefon41239992