GEUS’ forskning i CO2-lagring og Indlandsisovervågning får 140 mio.

02-03-2023

Folketinget er blevet enige om fordeling af forskningsreserven for 2023, hvor GEUS modtager i alt 141,9 mio. kr. øremærket til videreførelse af forskning i underjordiske CO2-lagre og overvågning af Indlandsisens afsmeltning.

Seismiske undersøgelser i gang på Sjælland i 2022, som gentages fire nye steder i 2023 med henblik på at kortlægge steder til CO2-lagring (Foto: GEUS)

GEUS får stor millionbevilling i årets forskningsreserve på to områder indenfor grøn omstilling og klimaovervågning. Hovedparten på 121,5 mio. kr. skal bruges til at fortsætte GEUS’ arbejde med kortlægning af potentielle CO2-lagerlokaliteter og analyse af lagre på land og kystnært i saline akviferer. De uddeles som anden rate af en samlet pose penge, der blev øremærket til arbejdet i Folketingets Aftale af 30. juni 2021 om køreplan for lagring af CO2.

Kortlægningen af mulige CO2-lagerlokationer er et arbejde, der allerede er foregået hos GEUS i en årrække, men som i de senere år har fået ekstra fart på med ekstra midler fra forskningsreserven.  

I år er der planlagt indsamling af seismiske data på fire forskellige lokationer, som på baggrund af tidligere undersøgelser ser ud til at have de rette geologiske og geografiske forhold, der skal til for at kunne lagre CO2 effektivt

”Vi skal kortlægge undergrunden ved Gassum, Rødby og Thorning og også et havbundsområde i Jammerbugten. På land kommer det til at foregå med særlige lastbiler, der sender akustiske signaler ned i jorden, som vi kan optage og tolke til kort over, nøjagtig hvordan undergrunden er sammensat. Til vands er det et skib, der udsender lydbølger ned gennem vandsøjlen. Det er afgørende for at planlægge et potentielt CO2-lager,” forklarer Nina Skaarup, leder af Afdeling for geofysik og sedimentære bassiner. Hun tilføjer, at de afsatte midler er helt nødvendige, hvis Danmark skal i mål med at lagre CO2 i undergrunden i større skala.

”Vi har en ret god ide om, hvor undergrunden er egnet, men vi er nødt til at have konkrete data, før der kan udstedes licenser til at lave lagre i de pågældende områder. Så vi skynder os så meget vi kan, for CO2-lagring i undergrunden er en vigtig brik i Danmarks klimaindsats.” 

Læs mere om GEUS’ arbejde med CCS.

40 målestationer på Indlandsisen  

Glaciologer rejser ny målestation

(Foto: Glaciologer i gang med at rejse en ny målestation på midten af Indlandsisen, GEUS) 

Også GEUS mangeårige overvågning af Indlandsisens afsmeltning kan fortsætte ufortrødent med tildelingen på 20,4 mio. kr. til arbejdet i 2023. 

GEUS har bl.a. over 40 målestationer fordelt over hele Indlandsisen, som har indsamlet data hver dag hele året rundt siden 1996. Det giver en uvurderlig indsigt i, hvordan isen har ændret sig i takt med klimaet, og det er uhyre vigtigt, at den dataserie fortsættes. Det fortæller projektleder og seniorforsker Robert Fausto fra GEUS’ Afdeling for Glaciologi og Klima:

“Arktis opvarmes hurtigt og Indlandsisen har tabt masse i næsten 30 år i træk, men der er stadig variationer fra år til år, som er meget vigtige at forstå. Det kan vi kun, når vi ser dem i en større sammenhæng over flere år. Klimaændringernes effekt er kun tydelige over flere år, så jo mere data vi har, des bedre kan vi også forudsige isens afsmeltning i fremtiden. Herunder de efterfølgende havniveaustigninger.”

Til sommer skal forskerne ud på Indlandsisen for at vedligeholde og bl.a. opdatere en del af målestationerne med nyt udstyr, som kan måle ændringer i isens øverste lag (kaldet firn-laget). 

Derudover arbejder forskerne på at automatisere det konstante flow af målinger til flere kanaler verden over, så endnu flere kan få direkte adgang til Indlandsisens tilstand her og nu.  

Læs mere om GEUS’ overvågning af Indlandsisen.

Oversvømmelsesvarsling

Udover de to projekter får GEUS også tildelt midler fra en pulje administreret af vores kolleger på DMI til et større projekt til udvikling af nye metoder til dynamiske realtidsprognoser af oversvømmelser. Her skal GEUS medvirke med geologiske og hydrologiske data og metoder.

 

Nina Skaarup
Head of Department
Geophysics and Sedimentary Basins
Robert Schjøtt Fausto
Seniorforsker
Glaciologi og Klima
Johanne Uhrenholt Kusnitzoff
Redaktør
Presse og Kommunikation
Telefon91333954

Forskningsreserven 2023

Læs hele aftalen om fordeling af forskningsreserven 2023 her

CCS og Indlandsis

Læs mere om GEUS' arbejde med CO2-lagring (CCS)

Læs mere om GEUS' arbejde med overvågning af Indlandsisen