Fra gift til profit

01-05-2023

Ny dokumentarfilm følger Case van Genuchten, der er seniorforsker ved GEUS, når han indhenter observationer og erfaringer fra felten til sit projekt ’From Poison to Profit’.

Case van Genuchten is dropping a liquid into a test tube in front of big blue metal tanks. A colleague is standing next to van Genuchten and looking at some test tubes. They are both wearing gloves.
Case van Genuchten og en kollega undersøger prøver fra tankene. Foto: Underground Channel.

Dokumentarfilmen om Case van Genuchtens arbejde er lavet af Underground Channel og hedder ’King of Poison’, fordi arsen refereres til som ’kongen af gift’. En konge, som Case van Genuchten ønsker at vælte.

Case van Genuchten griner, da han bliver spurgt til, hvad hans titel må være, hvis arsen er ’kongen af gift’.

”Jeg ved ikke, om jeg så er ’King of poison removal’. Eller måske endda ’King of poison removal and transformation of the toxic waste product’. Men det er vist typisk for os forskere at fatte os i præcis langvarighed,” siger Case van Genuchten med et grin og henviser til, at hans forskning netop handler om at fjerne arsen fra drikkevand og at undersøge potentialet for og måske endda opfinde en metode til at genanvende biprodukterne fra denne proces. Noget som han håber vil kunne slå to fluer med ét smæk ved at fjerne et stof, der er uønsket i ét scenarie og kunne tilføre det i et andet, hvor det er efterspurgt, nemlig i industrien.

Geogen arsenforgifting via drikkevand er kædet sammen med en række helbredsrisici. I Indien og Sydasien, hvor Case van Genucthen er i gang med at teste et rensningsanlæg i Kolkata, er arsenforgiftning så omfattende et problem, at det bliver omtalt som verdenshistoriens største masseforgiftning. Udover at kunne bidrage til at løse et helbredsmæssigt problem, kan projektet også bidrage med et innovativt tiltag inden for cirkulær økonomi.

Arsen bliver fjernet fra vandet ved brug af jern eller stål. Det sker ved, at vandet ledes gennem et anlæg, med flere metalplader, der får tilført strøm, hvorved der dannes rust, hvori arsen bliver bundet – og falder til bunds. Og netop dette bunddække af biprodukter vil Case van Genuchten gerne omsætte til økonomisk værdi for de lokalområder, hvor metoden kan anvendes. Derfor er Case van Genuchten ved at se på en metode, hvormed man kan udskille og sikre en god nok kvalitet af arsen fra biproduktet til at industrien kan anvende det som råmateriale i produktionsøjemed.

Om projektet: From Poision to Profit

‘Poison to Profit: Developing Resource Recovery Technologies for Arsenic-rich Waste’ er finansieret af Danmarks Frie Forskningsråd, og er en del af et større Geocenter Danmark-projekt, som har til formål at udvikle metoder til ressourcegenindvinding for restprodukter fra vandrensning i Danmark og i landområder i Indien, som har været hårdt ramt af geogen arsenforurening.

Du kan læse mere om projektet på geus.dk

Case van Genuchten
Seniorforsker
Geokemi
Malene David Jensen-Juul
Kommunikationsmedarbejder
Presse og Kommunikation