Positiv international evaluering af GEUS’ forskning i mineralske råstoffer

04-04-2019

Minister og bestyrelsesformand glæder sig over den videnskabelige evaluering af GEUS' arbejde inden for mineralske råstoffer, som et internationalt panel har gennemført som en del af de faste forskningsevalueringer.

Feltarbejde

I begyndelsen af 2019 vurderede et internationalt evalueringspanel GEUS’ forskning og arbejde inden for geologisk kortlægning og mineralske råstoffer i Danmark og Grønland samt Mineral Intelligence med fokus på Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa). Dette er en del af opfyldelsen af bekendtgørelseskravene om, at GEUS’ forskningsområder løbende evalueres af et uafhængigt evalueringspanel.

Glæde hos bestyrelse og minister
Den endelige evalueringsrapport fra panelets fire medlemmer har været forelagt GEUS’ bestyrelse og formand Minik Rosing konkluderer:

”Bestyrelsen er meget tilfreds med den generelt meget positive vurdering af GEUS’ forskning på området ligesom det er yderst positivt, at panelet har bemærket den meget høje kvalitet af publicerede geologiske kort og laboratoriefaciliteter.”

Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt sætter ligeledes pris på evalueringen:

”Jeg er meget tilfreds med GEUS’ indsats på området for mineralske råstoffer, som er meget værdifuld for den internationale forskning. GEUS er med sin forskning af verdensklasse også med til at understøtte udviklingen af råstofprojekter til gavn for det danske og grønlandske samfund, som blandt andet medvirker til at frembringe komponenterne til fremtidens grønne løsninger.”

Ros til kortlægning
Panelet fremhæver bl.a. GEUS’ marine råstofkortlægning i Danmark samt den geologiske kortlægning i Grønland, som de skriver følgende om i rapporten:

GEUS clearly has mastered logistics in Greenland and is able to mount successful mapping campaigns in very challenging areas and under extreme conditions. Of special note with the Greenlandic geological mapping is GEUS’s photogrammetry programme. This programme is world-class.

Herudover kommer panelet med en række anbefalinger på kortlægningsområdet, som GEUS’ vicedirektør Flemming Getreuer Christiansen fortæller, at GEUS vil arbejde for at opfylde:

”En af de vigtige anbefalinger fra panelet, er at sikre et større antal udgivelser af geologiske kort i både Danmark og Grønland. Vi har en plan for færdiggørelse af de danske kort og integrering af disse i en 3D-geologisk model. Den grønlandske del kræver et væsentligt strategisk løft udover, hvad GEUS sammen med Råstofdepartementet kan sikre inden for nuværende ramme, og kan kræve større fondsansøgninger m.v.”

MiMa har vigtig rolle i samfundet
Evalueringspanelet har ligeledes positive ord til til Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa), der bl.a. arbejder med Mineral Intelligence:

MiMa occupies an important societal role in raw materials and industrial strategy development for Denmark and Greenland. MiMa has a concentrated set of unique skills, which generate essential value chain data and high-value scientific research.

MiMa blev etableret i 2013 med det mål at opbygge viden om råstoffernes betydning for samfundet og komme med løsninger på fremtidens råstofudfordringer. Fokus er bl.a. på cirkulær økonomi og mineralernes værdikæder, som begynder med mineralefterforskning og minedrift og leder frem til forbrugerne og videre ud i kredsløb for genanvendelse.