Tak for indberetningerne om jordskælvet i Grønland mandag

06-06-2018

Mange borgere mærkede jordskælvet, der mandag aften 4. juni ramte Vestgrønland med en styrke på ML 4.9 (local magnitude). GEUS har på nuværende tidspunkt modtaget over 80 indberetninger fra borgere, som har mærket rystelserne.

”Vi er meget glade og taknemlige for, at så mange har taget sig tid til at udfylde vores spørgeskema. Besvarelserne bruges til at kortlægge, hvordan rystelserne fra jordskælv påvirkes af den lokale geologi, og hjælper os til en bedre forståelse af de grønlandske jordskælv,” fortæller seismolog og seniorforsker ved GEUS Tine Larsen og fortsætter:

”Hovedparten af de indberetninger, vi har modtaget, kommer fra Nuuk. Vi modtager fortsat meget gerne indberetninger fra borgere, der har mærket jordskælvet, både i Nuuk, men i høj grad også i andre byer og bygder. Spørgeskemaet kan besvares på dansk eller grønlandsk.”

Indberet gerne dine oplevelser her. 

Grønlandske jordskælv
GEUS registrerer stort set dagligt små jordskælv i Grønland. Langt de fleste jordskælv er for små til at kunne mærkes af mennesker, men nogle gange om året kommer der et jordskælv, som er kraftigt nok til at kunne mærkes.

Der er størst chance for at mærke et grønlandsk jordskælv i Tasiilaq-området, på Disko og på Station Nord. GEUS har ikke kendskab til, at nogen er kommet til skade ved et grønlandsk jordskælv.

Geologisk set ligger Grønland på den Nordamerikanske Plade, der mod øst afgrænses af den Midtatlantiske Ryg og mod vest af USA’s vestkyst.

De grønlandske jordskælv er såkaldte intraplate jordskælv, som typisk er langt mindre, end de jordskælv der opstår langs pladegrænserne. De geologiske plader er konstant under pres, og intraplate jordskælv opstår, når en svaghed i undergrunden giver efter for presset, og der sker et brud og en forskydning.

undefined

De røde prikker markerer jordskælv og de grønne trekanter seismiske stationer. Illustration: GEUS 

Indberet dine oplevelser

Oplevede du rystelserne, modtager GEUS meget gerne en indberetning i formularen her.

Local Magnitude

Seismologerne bruger en lokalskala, der minder meget om Richterskalaen, og størrelsen af rystelser udtrykkes som et ML-tal, der står for local magnitude. Tilsvarende lokalskalaer anvendes mange steder i verden, men til beregning af ML-tallet bruger man forskellige parametre, som er tilpasset de lokale forhold. Det er f.eks. de geologiske forhold, som har indflydelse på, hvordan rystelser forplanter sig i undergrunden.

Tine Larsen
Seniorforsker
Geofysik og Sedimentære Bassiner