GEUS leverer data til 8. udbudsrunde for olie og gas i Nordsøen

26-06-2018

Energistyrelsen har åbnet 8. udbudsrunde for selskaber, der frem til 1. februar 2019 kan søge om tilladelse til nye olie- og gaskoncessioner i Nordsøen. GEUS’ databaser giver interesserede adgang til frigivne brønddata samt 2D- og 3D-seismiske data.

GEUS er statens dataarkiv, og i databasen findes oplysninger om boringer og geofysiske undersøgelser, der er indsamlet gennem mange års efterforskning og produktion af olie og gas.

Igennem GEUS’ Webshop Frisbee kan der fås adgang til alle frigivne brønddata samt 2D- og 3D-seismiske data.

De udbudte områder ligger dels i Centralgraven, hvor hovedparten af de danske producerende olie- og gasfelter er, og dels i områderne længere mod øst afgrænset af 6° 15’ østlig længde.

Læs mere om 8. udbudsrunde hos Energistyrelsen her: www.ens.dk/8thRound

undefined

Nina Skaarup
Statsgeolog
Geofysik og Sedimentære Bassiner