God international forskningsevaluering

02-03-2016

Et internationalt panel vurderer i en rapport, at GEUS' forskning indenfor arbejdsområdet "Vandressourcer" er af høj kvalitet.

GEUS' bestyrelse sørger for en løbende evaluering af kvaliteten af institutionens videnskabelige arbejde. I 2015 blev kvaliteten af GEUS' forskning inden for programområdet "Vandressourcer" kigget efter i sømmene af et internationalt evalueringspanel indstillet af Det Frie Forskningsråd.

Panelet vurderer i en rapport, at GEUS' forskning er af høj kvalitet og fremhæver blandt andet, at en vigtig styrke i GEUS' forskning er evne til at anvende institutionens nationale hydrologiske model, som et værktøj til at integrere og arbejde på tværs af forskningsemner som grundvandsovervågning, grundvandskortlægning, vandkredsløb, vandkvalitet, vand- og miljøteknologi og forvaltning af vandressourcen.

GEUS' bestyrelse har efterfølgende udtrykt tilfredshed med evalueringen og hæfter sig ved, at GEUS har en stærk portefølje af forskningsprojekter indenfor vandressourceområdet, med en fremragende international synlighed, og fremhæver panelets vurdering af medarbejdernes motivation og forskningsfaciliteter.

Efterfølgende har GEUS udarbejdet en handlingsplan, der følger op på rapportens anbefalinger, og som er tiltrådt af bestyrelsen.

Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt har modtaget rapporten og udtrykker i den forbindelse: "Det er meget tilfredsstillende, at der er kommet en fin og positiv vurdering ud af et område, som er væsentligt for både ministeriet, GEUS og det danske samfund. I forhold til de store samfundsmæssige udfordringer, der er i de kommende årtier, er det godt at vide, at ministeriet har en stærk institution, der kan nyttiggøres i forbindelse med udmøntningen af ministeriets politiske pejlemærker om fortsat fremskaffelse af viden til optimal forvaltning af vores vandressourcer."

Læs rapporten: Scientific evaluation of programme area 2. Water resources (2007-2014) at the Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS)
www.geus.dk/DK/about-geus/facts/evaluations/Sider/eval_water_res_2007-2014.aspx

Kontakt:
Vicedirektør Bjørn Kaare Jensen, GEUS
Tlf.: 91 33 34 03
E-mail: bkj@geus.dk

eller

Afdelingsleder Heidi Christiansen Barlebo
Tlf.: 91 33 36 01
E-mail: hcb@geus.dk