Find frem til boringerne med Google Earth

30-04-2007

Google Earth viser nu ikke blot den danske overflade, men også hvad der er af sand, ler og grus i Danmarks kvarte million boringer. Jupiter står bag det nye billede af Jorden.

Nu er det muligt at svæve over Danmark og se, hvor der er boret i jorden, og finde oplysninger, om der er sand, ler eller grus under overfladen. Det er Google Earth, der leverer fugleperspektivet og oplysningerne om jordlagene stammer fra GEUS' store landsdækkende database - Jupiter, der rummer oplysninger om mere end 240.000 boringer.

- Vores store viden om Danmarks geologi kan nu også findes frem ved hjælp af jordens eget landkort, siger statsgeolog Jørgen Tulstrup, der leder Geologisk Datacenter ved GEUS.

- Vi har allerede fået god respons på faciliteten, da mange brugere af databasen nu kan se landskaberne og de mange detaljer i naturens eget billeder, samtidig med at de får oplysninger om jordlagene eller grundvandet.

Ud over de geologiske beskrivelser indeholder Jupiter-databasen oplysninger om vandstandspejlinger i hullerne og analyser af grundvandets kemi, hvor det er målt.

Boringerne kan også findes frem fra kort eller fra formularer, hvor brugerne kan specificere et bestemt område som fx en region eller en kommune.

De mange huller er hovedsagelig boret for at finde vand, men også for at undersøge bæreevnen af jordlagene i forbindelse med byggeri samt søgen efter råstoffer og forureninger. Boreoplysningerne findes i borearkivet ved GEUS, og her er der siden 1926 arkiveret geologiske oplysninger fra over 270.000 huller, der er boret i de øverste 5-250 meter af Danmarks overflade.

Borearkivet er et resultat af en forudseende lovgivning. Af den første vandforsyningslov fra 1926 fremgår det, at oplysninger om alle vandforsyningsboringer skal indberettes til GEUS. Og siden 1978 har der ifølge Råstofloven også været indberetningspligt for råstofboringer. Mange forskellige mennesker har derfor indsendt oplysninger til GEUS i årenes løb, og brøndborere, amterne, vandværkerne, rådgivningsfirmaer og ejere af råstofgrave har alle været vigtige bidragydere til opbygning af borearkivet.

Direkte link til boringer på nettet

http://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-boringsdatabase-jupiter/