National boringsdatabase (Jupiter)

Jupiter er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Databasen er den fællesoffentlige database på området og indgår i Danmarks Miljøportal. Databasen er offentligt tilgængelig.

Databasen indeholder information om mere end 280.000 boringer med oplysninger om blandt andet:

  • teknisk opbygning af boringen
  • geografisk placering
  • administrative oplysninger
  • geologisk beskrivelse
  • vandstandspejlinger
  • grundvandskemiske prøver og analyser

Derudover indeholder databasen information om mere end 35.000 vandindvindingsanlæg (vandværker, markvandinsanlæg m.v.) med blandt andet:

  • administrative oplysninger
  • drikkevandskemiske prøver og analyser
  • oppumpede vandmængder
  • tilladelser til vandindvinding

Har du spørgsmål om indberetning eller brugen af Jupiter fra dit fagsystem, kan du kontakte os via jupiter@geus.dkFor yderligere oplysninger kontakt Martin Hansen.

Martin Hansen

Chefkonsulent
Data og IT
Telefon: 91333975

Kontakt Jupiter

Support på den fællesoffentlige del af Jupiter

15-11-2019

Danmarks Miljøportal (DMP) vil fra starten af december varetage supporten på den fællesoffentlige del af Jupiter (PCJupiterXL). De problemer som DMP ikke kan håndtere vil blive sendt videre til GEUS. De spørgsmål som DMP vil stå for er spørgsmål om de services som GEUS driver for DMP og som bruges til indberetning til Jupiter via […]

Stofgrupper i Jupiter

18-09-2019

Der er tilføjet to ekstra tabeller til PCJupiterXL-formatet som kan downloades her. COMPOUNDGROUP: Parametre og deres tildelte stofgruppe COMPOUNDGROUPLIST: Kodeliste med stofgrupper

Abonner på nyheder om Jupiter databasen

14-08-2019

Nu kan du abonnere på nyheder om Jupiter databasen. Du kan abbonere på nyhederne ved at bruge dette URL: http://www.rss.geus.dk/feed/?category_name=nyheder-om-jupiter-databasen Vi vil fremover bruge dette feed til at give brugerne af Jupiter nyheder om databasen m.m. I Outlook gøres det ved at højreklikke på på mappen “RSS-kilder” vælge “Tilføj ny RSS-feed…” og tilfølge URL’en. Du […]