National boringsdatabase (Jupiter)

Jupiter er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Databasen er den fællesoffentlige database på området og indgår i Danmarks Miljøportal. Databasen er offentligt tilgængelig.

Databasen indeholder information om mere end 280.000 boringer med oplysninger om blandt andet:

  • teknisk opbygning af boringen
  • geografisk placering
  • administrative oplysninger
  • geologisk beskrivelse
  • vandstandspejlinger
  • grundvandskemiske prøver og analyser

Derudover indeholder databasen information om mere end 35.000 vandindvindingsanlæg (vandværker, markvandinsanlæg m.v.) med blandt andet:

  • administrative oplysninger
  • drikkevandskemiske prøver og analyser
  • oppumpede vandmængder
  • tilladelser til vandindvinding

Har du spørgsmål om indberetning eller brugen af Jupiter fra dit fagsystem, kan du kontakte os via jupiter@geus.dkFor yderligere oplysninger kontakt Martin Hansen.

Martin Hansen

Chefkonsulent
Data og IT
Telefon: 91333975

Kontakt Jupiter

Abonner på nyheder om Jupiter databasen

14-08-2019

Nu kan du abonnere på nyheder om Jupiter databasen. Du kan abbonere på nyhederne ved at bruge dette URL: http://www.rss.geus.dk/feed/?category_name=nyheder-om-jupiter-databasen Vi vil fremover bruge dette feed til at give brugerne af Jupiter nyheder om databasen m.m. I Outlook gøres det ved at højreklikke på på mappen “RSS-kilder” vælge “Tilføj ny RSS-feed…” og tilfølge URL’en. Du […]