Stor molybdæn-forekomst i Grønland

11-10-2005

Grundige geologiske undersøgelser og en 20-dobling af prisen på molybdæn ser ud til at gøre den gammelkendte molybdæn-forekomst i Malmbjerg på Grønland til en af verdens største molybdænminer.

I otte måneder har geologer og ingeniører undersøgt Malmbjerg ved Mesters Vig i Nordøstgrønland, hvor der findes molybdæn. Forekomsten blev påvist i 1954, men det var på det tidspunkt ikke rentabelt at bryde malmen fra de øde, svært tilgængelige fjelde.

Hovedanvendelsen af molybdæn er som legeringsmetal i stållegeringer. Den rivende industrielle udvikling i blandt andet Kina har skabt et nyt stort marked for metallet, og prisen på molybdæn er næsten 20-doblet siden 1950'erne. Forekomsten er derfor atter kommet i spil. Det anslås, at der ligger omkring 150 millioner tons molybdænmalm i Malmbjerg, hvilket gør det til en potentiel forekomst i verdensklasse.

Mineselskabet International Molybdenum PLC er nu i gang med at skaffe investorer til egentlig minedrift. Selskabet er specielt oprettet til at starte en mine op ved Malmbjerg.

Læs også kort artikel i nyhedsbrevet MINEX: Molybdenum on the climb – the Malmbjerg deposit in East Greenland in focus again.
www.geus.dk/minex/minex-27-dk.htm

Yderligere oplysninger:
Geolog Bjørn Thomassen, GEUS
Tlf: 38 14 22 03
E-mail: bth@geus.dk