Orestenen

Orestenen

Orestenen er en rigtig rutsjesten: Den har en 2,6 meter lodret front og er jævnt faldende til knap en meter på bagsiden. Hele stenen ligger frit blottet med meget lidt volumen under terrænoverfladen.
Tybjerggaards ejere helt tilbage fra 1291 (det var i Middelalderen!) til i dag står mejslet i den lodrette front.

Geologi

Orestenen består af homogen rødlig mellemkornet granit, der hovedsagelig får sin farve fra rød kalifeldspat. Desuden hvid plagioklas og blanke kvartskorn. Sorte mineraler findes samlet i runde, centimeterstore pletter.

Stenen ligger i en lille erosionsdal, der leder et vandløb gennem et kuperet morænelandskab.

Kastesagn

Om Orestenen findes en række næsten enslydende kastesagn: En troldheks slyngede den fra et klokketårn. Stenen er kastet efter Herlufmagle Kirke; stenen kom ikke langt nok. Kastet af en trold på Menstrup Bjerg efter Herlufmagle Kirke; stenen kom for langt. Kastet af en trold ved Aversi efter Tybjerg Kirke; stenen kom for langt.

Orestenens navn

Forleddet Ore hentyder til ovedrev – altså den udyrkede græsningsjord, der hørte til landsbyerne.

Det giver mening at tro, at Tybjerg Skov førhen var overdrev med græsning og ikke ager, der skulle pløjes.

Mejslet ind i stenen er Tybjerggaards ejere fra år 1291 til nuværende BJ 2004
Foto: Henrik J. Granat

Kulturspor

Initialer for alle Tybjerggaards ejere fra år 1291 til nuværende BJ 2004 er mejslet ind i stenen.


 


 

Henrik J. Granat, GEUS

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschiebekunde Aktuell, Sonderheft 6, Hamburg/Greifswald oktober 2005. Stein 23.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, løbenr. 1-49, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 31.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro, side 107.

Schmidt A.F. (1932): Danmarks Kæmpesten i Folkeoverleveringen, side 53-54 og 158-160.

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Orestenen.

Orestenen har en omkreds på 14,3 m målt 1 m over terræn. Stenen er 2,6 m høj skrånende til 0,9 m høj på bagsiden. Den er 4,7 m bred. Orestenen har desuden en 4 m dyb venstre side og 3 m dyb højre side.

Orestenen omtales sammen med Barstenen i gammel litteratur som værende samlingssteder for ungdommen og være så store, at der kunne danses ovenpå.

Besøg Orestenen

Orestenen befinder sig i Tybjerg Skov, Tybjerg Sogn i Næstved Kommune. Tybjerg Skov er privat ejet – ifølge stenens inskription af BJ fra 2004. I private skove må du være fra klokken 6 om morgenen til solnedgang, og kun gå eller cykle på veje og stier – undtagen stier, der kun er trampet. Læs mere om private skove her.

Tybjerg Skov ligger mellem Ringsted og Næstved. Kommer du ad motorvejen, så tag afkørsel 35 Ringsted Ø og følg vej 14 mod Næstved. To veje fører ind til skoven: Herluflille Møllevej og Tybjerg Skovvej. For begges vedkommende står et skilt, der viser adgang forbudt for motorkørertøjer, i skovbrynet. Der er ingen oplagte parkeringsmuligheder. Kun lidt plads i græsrabatten hist og her. Herfra er det gåben eller cykel. Sving mod syd ned ad bakke ved to store træer – et på hver side af skovvejen.