GEUS trækker på solide erfaringer i EUDP-støttet projekt

19-01-2024

GEUS er partner i projektet WINDFARM, der netop har fået en bevilling fra Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). I samarbejde med erhvervslivet skal WINDFARM være med til at optimere den geotekniske risikovurdering, der går forud for etablering af vindmølleparker til havs.

Foto: Unsplash

Det er afgørende at udnytte de store kræfter, som genereres, når vinden suser over de danske farvande. De naturlige kræfter kan nemlig hjælpe med til at etablere en grøn og bæredygtig energiforsyning for Danmark og Europa – men det er langtfra ligetil at opstille f.eks. vindmøller på havets bund. De nødvendige geotekniske undersøgelser som borehulsdata og CPT (Cone Penetration Test) er en yderst bekostelig affære, og det kræver derfor massive investeringer i undersøgelser af forholdene på og i havbunden, inden en eventuel vindmøllepark kan etableres.

Risici skal minimeres

Netop det arbejde har Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) besluttet at støtte med en bevilling på 7,98 millioner kroner til projektet WINDFARM. Her skal De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) i samarbejde med to private virksomheder udvikle metoder, der kan være med til at underbygge de beslutninger, der skal ligge til grund for planlægningen og placeringen af fremtidige vindmølleparker. Samtidig skal metoderne sikre, at det arbejde kan gøres både tids- og omkostningseffektivt, og så geologiske og geotekniske risici minimeres.

”Kendskabet til havbundens egenskaber er afgørende, når der skal etableres eksempelvis havvindmølleparker, så vi undgår fejlkonstruktioner og ikke spilder tid og penge i den grønne omstilling. GEUS skal derfor i samarbejde med virksomheder udvikle og teste metoder, der kan lette arbejdet med at etablere havinfrastruktur,” forklarer WINDFARM’s projektleder, Sunny Singhroha, som er ansat i Afdeling for Overfladenær Land- og Maringeologi ved GEUS, hvor projektet er funderet.

Det skal ifølge ham ske ved at kombinere GEUS’ viden om den overfladenære geologi og de geofysiske metoder, som den uafhængige forskningsinstitution bruger til at se på sedimenter i havmiljøet, med virksomhedernes erfaring med avancerede teknikker til inversion af data.

Grønne beslutninger kræver solidt grundlag

I WINDFARM-projektet skal parterne i samarbejde teste avancerede metoder. Ved hjælp af seismiske inversionsalgoritmer og ultra-højopløselige seismiske data (UHRS) i kombination med numeriske metoder skal de kortlægge jordens fysiske egenskaber på stor skala og i høj opløsning. Metoderne kan indgå i flere stadier i arbejdet med at udvikle havinfrastruktur og er derfor meget anvendelige.

”Den grønne omstilling haster, og det stiller krav til udviklingen af nye metoder i krydsfeltet mellem forskning og praktisk anvendelse. I GEUS har vi det seneste årti løbende udviklet vores kompetencer inden for numerisk modellering til at generere geologiske modeller af høj kvalitet til at studere grundvandsområdet. Vi ser frem til, at de kompetencer, vi har fra grundvandsprojekter, nu kan bruges i havmiljøet i WINDFARM-projektet. Det arbejde bidrager, i samarbejde med erhvervslivet, til den vigtige grønne dagsorden,” siger Torben Bach, der er statsgeolog i Afdeling for Overfladenær Land- og Maringeologi ved GEUS.

EUDP investerer knap otte millioner kroner i WINDFARM, som er et treårigt projekt. Det blev skudt i gang i januar 2024, hvor GEUS var vært for et kick-off-møde med alle parterne, inklusive en repræsentant fra EUDP. WINDFARM ledes af Anders Brunn (Qeye), Esben Dalgaard (SolidGround) and Sunny Singhroha (GEUS). De ser frem til et samarbejde, hvor eksperter med forskellig teknisk baggrund kommer til at være nøglepersoner i projektet. 

Bag om WINDFARM-projektet

Udviklingen af havvindenergi spiller en afgørende rolle i at etablere en grøn og bæredygtig energiforsyning for Danmark og Europa. Det indebærer betydelige investeringer i havinfrastruktur, herunder opførelse af energiøer, vindmølleparker tilhørende infrastruktur. Disse massive investeringer i havinfrastruktur medfører dog ekstraordinære risici på grund af den relativt begrænsede mængde data og viden om geologien og geotekniske aspekter af overfladenære lag under havbunden.

Det er dyrt at lave geotekniske undersøgelser ved hjælp af standardmetoder som borehulsdata og CPT'er, og det giver begrænset geologisk og geoteknisk information. I WINDFARM-projektet er målet at minimere risikoen forbundet med havinfrastrukturprojekter ved at anvende metoder udviklet til olie- og gasindustrien. Projektpartnerne vil udnytte ikke-invasive geofysiske metoder, specifikt ultrahøjopløselige seismiske data (UHRS), i kombination med topmoderne numeriske metoder udviklet i projektet. Det skal give geoteknisk information både i stor skala til screening og i lokal stedsspecifik skala til input i forbindelse med konstruktioner.

Projektet skal desuden udvikle metoder, der udtrækker underjordiske fysiske egenskaber ud fra observerede seismiske og geologiske data ved at tilpasse topmoderne seismiske inversionsalgoritmer.

Sunny Singhroha
Forsker
Overfladenær Land- og Maringeologi
Fie Krøyer Dahl
Redaktør
Presse og Kommunikation
Telefon91333977