24 mio. kr. skal sikre markant løft til Jupiter

14-02-2024

Regeringen har afsat 24 mio. kr. i deres nye digitaliseringsstrategi til at styrke og forbedre adgangen til og kvaliteten af den nationale database med data om geologi, grundvand og drikkevand, Jupiter.

Et udsnit af et kort over Danmark med en masse farvede pletter på.
Alle boringer i Danmark i Jupiter. (GEUS)

I Danmark har vi en helt unik samling af offentligt tilgængelige data om geologi, grundvand og drikkevand i form af databasen Jupiter. Regeringen har gennem en ny digitaliseringsstrategi afsat 24 mio. kr. til at forbedre databasen.

Midlerne skal blandt andet bruges til at:

 • forbedre datakvaliteten via implementering af procedurer for kvalitetssikring i forbindelse med indberetninger,
 • gøre det nemmere at indberette nye datatyper til Jupiter, herunder geotekniske boringer, og:
 • skrue op for brugervenligheden ved at sikre, at flere brugere nemmere kan finde præcis de data, som de leder efter.

”Jupiter er i forvejen en helt særlig database, fordi den samler så mange typer data og er offentligt tilgængelig, og med øget kvalitetssikring og brugervenlighed kan Jupiter løftes til et endnu højere niveau. Det er en stor satsning, der vil komme hele Danmark til gavn,” siger Bjarni Pjetursson, der er datachef hos Geologisk Datacenter, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), hvor den nationale boringsdatabase har hjemme.


Databasen har siden 1970’erne været grundstenen i den offentlige forvaltning af vores fælles drikkevandressource. Den er samtidig et skoleeksempel på vigtigheden af fællesoffentlige dataløsninger, hvor alle aktører samarbejder og deler deres viden. Databasen bruges i dag blandt andet af forskere til klimatilpasningsprojekter, af virksomheder til anlægsprojekter og af interesseorganisationer i deres politiske arbejde. Projektet med opdatering af databasen gennemføres af Miljøstyrelsen i tæt samarbejde med GEUS, Danmarks Miljøportal og brugerne.

Læs mere om projektet på mst.dk

Om Jupiter

Jupiter er den nationale database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Databasen er den fællesoffentlige database på området og indgår i Danmarks Miljøportal. Databasen er offentligt tilgængelig.

Jupiter indeholder information om mere end 450.000 boringer med oplysninger om blandt andet:

 • teknisk opbygning af boringen
 • geografisk placering
 • administrative oplysninger
 • geologisk beskrivelse
 • vandstandspejlinger
 • grundvandskemiske prøver og analyser

Derudover indeholder databasen information om mere end 50.000 vandindvindingsanlæg (vandværker, markvandingsanlæg m.v.) med blandt andet:

 • administrative oplysninger
 • drikkevandskemiske prøver og analyser
 • oppumpede vandmængder
 • tilladelser til vandindvinding
Bjarni Pjetursson
Datachef
Geologisk Datacenter
Malene David Jensen-Juul
Kommunikationsmedarbejder
Presse og Kommunikation