Få nem adgang til vigtig viden om råstoffer på en ny hjemmeside

11-04-2024

GEUS’ viden om kritiske råstoffer bliver nu frit tilgængelig og lettere at finde.

Udvinding af råstoffer
Udvinding af kritiske råstoffer er helt afgørende for at nå i mål med den grønne omstilling. (Foto: MiMa)

Råstoffer som gallium, litium, bor og sjældne jordartsmetaller er vigtige komponenter i teknologier som vindmøller, solceller og batterier. Udvinding og forsyning af stofferne er derfor helt afgørende i den grønne omstilling.  

GEUS’ Videnscenter for Mineraler og Materialer (MiMa) har i en årrække forsket i og indsamlet data om tilgængeligheden. Nu får virksomheder, politikere, undervisere, gymnasieelever og andre, der har interesse i emnet, nem adgang til centrets viden på en relanceret hjemmeside.

”Vi kan mærke, at der er en stigende interesse for vores viden. Flere har opdaget, hvor vigtigt feltet er, og vi får flere henvendelser fra pressen. På den nye hjemmeside er det blevet nemmere at finde frem til vores publikationer. Vi håber, at vi dermed når bredere ud,” siger Jakob Kløve Keiding, der er chefkonsulent i GEUS og centerleder for MiMa.

Find den nye hjemmeside her.

Nye publikationer og undervisningsmateriale

På det nye mima.geus.dk er der adgang til publikationer og centrets seneste analyser blandt andet af:

  • Enkelte råstoffers prisudvikling og betydning for dansk økonomi.
  • Danmarks behov for råstoffer i fremtiden.
  • Forsyningssikkerhed: Hvor sikkert er det, at samfundet og dansk industri nu og i fremtiden kan få fat i de råstoffer, der er behov for?
  • Forsyningskæder: Hvilke miner kommer råstofferne fra, hvem udvinder dem, og hvilke led skal de igennem, før de kan bruges i produktion?
  • Muligheder og udfordringer for genanvendelse af mineralske råstoffer.

Gymnasie- og folkeskolelærere kan desuden downloade undervisningsmateriale på den relancerede hjemmeside, som også indeholder videoer, grafik og billeder. Håbet er, at hjemmesiden kan fremme forståelsen for råstoffernes anvendelse, betydning og forsyningskæder. 

Jakob Kløve Keiding
Chefkonsulent
Kortlægning og Mineralske Råstoffer
Anne Ringgaard
Kommunikationsmedarbejder
Presse og Kommunikation
Telefon91333459