Nyt geologisk kort over Grønland i 1:500.000

15-05-2023

GEUS har publiceret et opdateret digitalt geologisk kort over Grønland i skalaen 1:500.000. Det nye kort er baseret på 14 digitaliserede kortblade, der dækker hele Grønland med ændringer i specifikke områder.

Den geologiske viden om Grønland bliver hele tiden større, og det kræver løbende relevante revisioner af det geologiske kort over Grønland at holde det ajour. Meget af den nyeste viden om Grønland er blevet indarbejdet i det nye kort, og det har gennemgået en omfattende kvalitetskontrol, herunder en fuldstændig harmonisering af alle lineamenter og strukturpunkter, hvilket ikke tidligere var implementeret.

Den nye fælles signaturforklaring omfatter over 400 geologiske enheder.

Digital løsning er nemmere at bruge i praksis

GEUS har i over 70 år arbejdet på at kortlægge Grønlands geologi. Det nye kort er en del af GEUS’ løbende arbejde, der ud over ny kortlægning omfatter samling og ensretning af de eksisterende trykte kort i en mere brugervenlig, digital løsning.

”Geologiske kort er essentielle for at forstå et lands geologiske historie og dermed understøtte efterforskning efter de råstoffer, der er så vigtige for vores samfund - ikke mindst i forbindelse med den grønne omstilling. Selvom det nye geologiske kort i 1:500 000 ”kun” er et oversigtskort, er det p.t. det bedste sømløse kort, der dækker hele Grønland, og det repræsenterer videnskabeligt arbejde udført af mere end 1000 geologer og teknikere igennem årene,” siger Mikael Pedersen, statsgeolog for Afdeling for Kortlægning og Mineralske Råstoffer i GEUS.

Kortet er fremstillet ved hjælp af ESRI-software.

Det originale digitale kort blev udgivet på Grønlandsportalen i 2012 (Pedersen et al. 2013).

Thomas Find Kokfelt
Seniorforsker
Kortlægning og Mineralske Råstoffer

Kortet kan bruges frit med angivelse af reference

Anbefalet reference:

Kokfelt, T.F., Willerslev, E., Bjerager, M., Heijboer, T., Keulen, N., Larsen, L.M., Pedersen, C.B., Pedersen, M., Svennevig, K., Sønderholm, M., Walentin, K.T. & Weng, W.L. 2023: Digital 1:500 000 scale geological map of Greenland, version 2.0. Copenhagen: Geological Survey of Denmark and Greenland.

https://doi.org/10.22008/FK2/FWX5ET