Rystelser på Bornholm: Akustiske trykbølger fra ukendt kilde

15-05-2023

Rystelser oplevet på Bornholm i weekenden skyldes ikke jordskælv, men trykbølger i atmosfæren.

Danmarkskort der viser hvor seismograferne er i landet
GEUS' har seismografer placeret rundt i hele landet og opfangede lørdag rystelser på Bornholm

Lørdag den 13. maj omkring kl. 15.15 oplever indbyggerne på Bornholm en række kraftige rystelser, hvorefter GEUS modtager henvendelser fra borgerne.

Den 14. maj om morgenen konstaterer seismologer i GEUS efter grundige undersøgelser af data fra de danske seismografer samt fra vores nabolande, at de registrerede rystelser på Bornholm ikke skyldes jordskælv. Seismologerne lokaliserer derudover en rystelse i Polen ca. 20 minutter tidligere, som ligner en mindre sprængning, men pga. dens størrelse, kan de hurtigt udelukke, at den kan have forårsaget rystelserne på Bornholm.

GEUS har nu også været i kontakt med kolleger i de omkringliggende lande, der heller ikke har registreret rystelser i undergrunden relateret til de rystelser, der blev mærket på Bornholm.

Seismologerne konkluderer derpå, at rystelserne ikke stammer fra undergrunden, og derfor må skyldes akustiske trykbølger fra en eller flere hændelser et sted i atmosfæren. Akustiske bølger i atmosfæren ligger uden for GEUS arbejdsområde, og det er derfor ikke muligt for GEUS’ seismologer at spekulere i, hvad der har produceret de kraftige trykbølger.

Seismisk overvågning og forskning

GEUS har ansvaret for overvågning og registrering af jordskælv og anden seismisk aktivitet i Danmark og Grønland og har blandt andet to seismografer på Bornholm, der samler data ind døgnet rundt.

Data fra de danske og grønlandske seismografer anvendes til at lokalisere både lokale og fjerne jordskælv. GEUS data indgår i den internationale overvågning af rystelser og bidrager til mere præcise lokaliseringer. Derudover danner de seismologiske data grundlag for forskning og rådgivning indenfor en bred vifte af seismologiske discipliner, både nationalt og internationalt.

Læs mere om overvågning af seismisk aktivitet.

 

Teksten er opdateret den 16/5 kl. 13.15.

Indberet rystelser

Det er af stor betydning for jordskælvsforskningen både at få kortlagt det område, hvor jordskælvet er følt, og få oplysninger om hvor kraftige rystelserne har været de enkelte steder.

Hvis du mærker rystelser, kan du indberette oplysningerne her