GEUS undersøger undergrunden ved Rødby

12-06-2023

I juni–juli 2023 gennemfører De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) seismiske undersøgelser af undergrunden ved Rødby. Målet er at få mere viden om, hvorvidt områderne kan være egnet til lagring af CO₂.

To mini-lastbiler udsender vibrationer, som opfanges af geofoner bag lastbilerne og i vejkanten. Foto: GEUS

Fangst og lagring af CO₂ anbefales af FN’s klimapanel og det danske klimaråd som et væsentligt bidrag til at opnå de CO₂-reduktioner, der er nødvendige for at bremse klimaforandringerne.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget vedtog i juni 2021 en køreplan for lagring af CO₂, der inkluderer undersøgelser af potentielle lagringslokaliteter i den danske undergrund.

Som en del af dette undersøges de dybere geologiske lag ved Rødby, fordi undergrunden her forventes at være egnet til CO₂-lagring.

Undersøgelserne er et led i GEUS’ arbejde med at undersøge og modne 8 udvalgte strukturer i og omkring Danmark.

I 2022 blev der indsamlet data for strukturerne ved Stenlille og Havnsø. I år indsamles data ved Gassum, Rødby, Thorning og Jammerbugt (som den eneste offshore indsamling).

Mini-lastbiler på vejene

Undersøgelsen foregår på den måde, at to mini-lastbiler kører på vejene og stopper hver tiende meter for at sende vibrationer ned i jorden, som kastes tilbage af lagene i undergrunden og opfanges af geofoner – en form for mikrofoner, der lægges på og ved vejen.

GEUS har projektansvaret for undersøgelserne af de potentielle lagringslokaliteter.

Den seismiske undersøgelse gennemføres af Uppsala Universitet med assistance fra studerende fra universiteterne i København, Aarhus og Uppsala. COWI er ansvarlig for kommunikation, tilladelser, logistik, borgerkontakt i felten og samt hotline for undersøgelsen.

Besøg undersøgelsen

Der er mulighed for at besøge undersøgelsen og tale med geologerne og teknikerne lørdag den 17. juni kl. 12-15. Se undersøgelsens hjemmeside for mere information.

Læs mere

undersøgelsens hjemmeside kan du se et kort over vejene, der vil blive kørt på, samt læse mere om både undersøgelsen og CO2-lagring.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, kan du kontakte COWI på 41 76 51 93 eller roedby@cowi.com

Nina Skaarup
Statsgeolog
Geofysik og Sedimentære Bassiner