Geocenter Danmark modtager 20 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden

06-01-2023

En bevilling fra A.P. Møller Fonden betyder, at Geocenter Danmark fremover selv kan indsamle seismiske data og viden om undergrunden til brug for den grønne omstilling og uddannelse.

Seismisk undersøgelse
Bevillingen fra A.P. Møller Fonden skal bl.a. bruges til at indkøbe denne type seismisk udstyr.

Geocenter Danmark har modtaget 20 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden til indkøb af landseismisk udstyr, som f.eks. speciallastbiler, seismiske vibratorer og geofoner. Det nye udstyr vil gøre det muligt at få bedre data om Danmarks undergrund og fremtidssikre den geofaglige forskning blandt andet til gavn for den grønne omstilling.

”Med bevillingen fra A.P. Møller Fonden får vi noget udstyr, som gør os i stand til virkelig at rykke på indsatsen i den grønne omstilling inden for lagring af CO2 i undergrunden, geotermi og energilagring. Vi har nemlig manglet værktøjerne til at indsamle de nødvendige data,” siger Nina Skaarup, statsgeolog for Afdeling for Geofysik og sedimentære bassiner i GEUS.

Danmark råder i dag ikke over landseismisk udstyr til at foretage de nødvendige undersøgelser. Når der skal foretages målinger, lejes udstyr og teknikere i blandt andet Polen og Sverige, hvilket medfører store omkostninger og et stort koordineringsarbejde. Med bevillingen fra A.P. Møller Fonden er dette snart fortid.

”En seismisk undersøgelse på land foregår ved hjælp af små speciallastbiler, der udsender vibrationer, som tilbagekastes af lagene i undergrunden og opfanges af geofoner – en form for mikrofoner, der lægges på og ved vejen, hvor lastbilerne kører. De data, som undersøgelsen genererer, giver et detaljeret billede af undergrundens geologiske strukturer, og dermed om undergrunden egner sig til bl.a. CO2-lagring, geotermi og energilagring” forklarer Nina Skaarup.

Fakta

Geocenter Danmark er et center for geovidenskabelig forskning, undervisning, rådgivning og formidling på højt internationalt niveau og består af fem institutioner:

  • De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
  • Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet
  • Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet
  • Globe Instituttet ved Københavns Universitet

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget 20 millioner kroner til indkøb af speciallastbiler, seismiske vibratorer og geofoner. Geocenter Danmark og universiteterne bag vil stå for driften og vedligeholdelsen af udstyret.

Nina Skaarup
Statsgeolog
Geofysik og Sedimentære Bassiner