Klimaet efter 450 PPM: Fortidsklima-detektiver ruster os til fremtiden

23-12-2023

Et indblik i Miocæn kan hjælpe os med at blive bedre rustede til fremtidens klimaforandringer.

Foto: Underground Channel.

Der er sket en stor stigning i atmosfærens CO2-indhold, fra omkring 280 ppm (parts per millions) i den førindustrielle æra til næsten 420 ppm i dag. Sidste gang jorden oplevede lignende atmosfæriske CO2-koncentrationer var for millioner af år siden, i Miocæn-tiden.

Kasia Śliwinska, seniorforsker ved GEUS, er en slags klimadetektiv. Kasia Śliwińska studerer hvordan klimaet var i Miocæn, og hendes forskning kan bruges til at gøre os klogere på de klimaforandringer, som vi kan forvente i den meget nære fremtid.

Studiet af Miocæn er af flere årsager særligt vigtig for at forstå effekterne af klimaforandringer under stigende CO2-værdier. Den markant varme periode for 14-17 millioner år siden, der er kendt som ”Det Miocæne klimatiske optimum” er den seneste periode i Jordens historie med CO2-niveauer, der svarer til de værdier, som vi kan forvente i det kommende årtier (dvs./omkring 400-600 ppm).

”Selvfølgelig er vores data fra Miocæn ikke så omfattende som dem der er blevet målt i moderne tid. Men vores data fra Miocæn er baseret på fossile pollen, sporer, plankton og biomarkører som kan fortælle os om for eksempel temperatur, nedbør eller forandringer i vegetation, hvilket giver os et meget klart billede af hvordan klimaet var dengang,” siger Kasia Śliwinska.

Derfor er det en oplagt periode at studere for at kunne komme med mere kvalificerede bud på, hvordan klimaet vil ændre sig ved høje CO2-niveauer. Det er da også en periode, der er femhævet af FNs Klimapanel som særligt interessant.

Kasia Śliwinska fortæller om sin forskning i denne film fra Underground Channel:
Life Beyond 450 PPM - Underground Channel

Kasia Sliwinska
Seniorforsker
Geoenergi og -lagring
Malene David Jensen-Juul
Kommunikationsmedarbejder
Presse og Kommunikation

Geoviden

Bliv klogere på ’Pollen og sporer’ i dette temanummer fra Geoviden: