GEUS undersøger undergrunden ved Thorning

17-08-2023

I august–oktober 2023 gennemfører De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) seismiske undersøgelser af undergrunden ved Thorning. Målet er at få mere viden om, hvorvidt områderne kan være egnet til lagring af CO₂.

To mini-lastbiler udsender vibrationer, som opfanges af geofoner bag lastbilerne og i vejkanten. Foto: GEUS

Fangst og lagring af CO₂ anbefales af FN’s klimapanel og det danske klimaråd som et væsentligt bidrag til at opnå de CO₂-reduktioner, der er nødvendige for at bremse klimaforandringerne. 

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget vedtog i juni 2021 en køreplan for lagring af CO₂, der inkluderer undersøgelser af potentielle lagringslokaliteter i den danske undergrund.

Som en del af dette undersøges de dybere geologiske lag ved Thorning, fordi undergrunden her forventes at være egnet til CO₂-lagring.

Der er I 2022-2023 blevet indsamlet nye data omkring Stenlille, Havnsø, Gassum, Rødby og Jammerbugt (som den eneste offshore indsamling), og analyseret eksisterende data for to offshore områder Lisa og Inez, som allerede har tilstrækkelige data.

Mini-lastbiler på vejene

Undersøgelsen foregår på den måde, at to mini-lastbiler kører på vejene og stopper hver tiende meter for at sende vibrationer ned i jorden, som tilbagekastes af lagene i undergrunden og opfanges af geofoner – en form for mikrofoner, der lægges på og ved vejen.

GEUS har projektansvaret for undersøgelserne af de potentielle lagringslokaliteter, som udføres af forskere fra Uppsala Universitet med assistance fra studerende fra universiteterne i København, Aarhus og Uppsala.

COWI hjælper til med tilladelser, logistik og kontakt til borgere i felten.

Besøg undersøgelsen

Der vil være muligt at besøge undersøgelsen ved Thorning og tale med GEUS’ geologer lørdag den 9. september 2023. Se undersøgelsens hjemmeside for nærmere information.

Læs mere

undersøgelsens hjemmeside kan du se et kort over vejene, der vil blive kørt på, samt læse mere om både undersøgelsen og CO2-lagring.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, kan du kontakte COWI på 41 76 51 93 eller thorning@cowi.com

Nina Skaarup
Statsgeolog
Geofysik og Sedimentære Bassiner