Ny statsgeolog: ”Der findes ikke kun én løsning”

11-04-2023

Lotta Lüthje er ny statsgeolog i GEUS’ afdeling Geoenergi og -lagring. Hun har erfaring fra olieindustrien og som selvstændig konsulent og ser nu frem til i GEUS at lægge sine kræfter i at finde løsninger til den grønne omstilling.

Billede af Lotta Lüthje ved havet

Der er mørkt og lavloftet i mineskakten på Svalbard, hvor Lotta Lüthje og en kollega ligger på ryggen på en minevogn. Den skal transportere hende ned under jorden til noget, som skal vise sig at være ret særligt. Hun er omgivet af den svalbardske klippegrund, som blandt andet består af sedimenter og kul, der skærer som sorte bælter gennem de omkringliggende bjergarter. Det er kullet, som er interessant for minedriften, men ikke for Lotta Lüthje. I hvert fald ikke lige i dag.

De når frem til en sideskakt, stiger af vognen og halvt gående, halvt kravlende bevæger de sig ind i den smalle gang. Minearbejderen, som er med hende, peger frem. I et afgrænset område buer loftet nedad. Men i modsætning til kullet, som er blankt og glat, når pandelampen rammer det, er materialet mat og lysegråt. Lotta Lüthje identificerer det hurtigt som sandsten, og nu ser hun grunden til, at de ringede til hende fra minen og bad hende skynde sig at tage udstyr på og komme. For i sandstenen er der tydelige aftryk fra poter og klør, som viser sig at være blevet sat af en pantodont – et forhistorisk pattedyr, der levede for 60 millioner år siden i den palæocene periode.

– Jeg har mest beskæftiget mig med sedimenter afsat under lange tidsperioder, ikke så meget fossile spor af store dyr. Og så stod jeg pludselig der over for et øjebliksbillede af det miljø, som jeg studeret i sedimenterne. Det var magisk at tænke på, at de poter havde gået der lige netop på det tidspunkt – som et fastfrosset øjeblik, fortæller Lotta Lüthje.

Grøn omstilling

Oplevelsen havde hun, da hun i 2006 var ph.d.-studerende, og opdagelsen var det første fund af fossile fodspor efter pattedyr på Spitsbergen, som er Svalbards største ø. Det afstedkom en forskningsartikel, og selvom den præstation ikke var afgørende eller definerende for det videre forløb i Lotta Lüthjes karriere, står begivenhederne på Svalbard stadig for hende som en af de stærkeste oplevelser, hun har haft som geolog.

I arbejdslivet efter studietiden har Lotta Lüthje som mangeårig ansat i DONG Energy og senere Ineos Energy blandt andet været med til at udforske undergrunden i Nordatlanten vest for Shetlandsøerne, og efter flere år som selvstændig konsulent med opgaver som rådgiver og ekspert i geologi er hun 1. marts 2023 tiltrådt som statsgeolog i GEUS’ afdeling Geoenergi og -lagring. Et felt, som Lotta Lüthje ser stort udviklingspotentiale i:

– Som forskere tager vi del i at løse klimaproblemerne, og det er en stor og spændende opgave. Jeg ser virkelig frem til at arbejde med den grønne omstilling – det er der, jeg gerne vil lægge mine kræfter, og det er der, vi som samfund skal sætte ind.

Lige nu har de i hendes afdeling stort fokus på CO2-lagring og geotermi i tæt samarbejde med afdelingerne for henholdsvis Geofysik og sedimentære bassiner og Geokemi. Men på længere sigt vil lagring af energi, fx brint, også blive en stor del af det fælles forskningsarbejde, vurderer hun.

Løsninger i fællesskab

Netop samarbejde er et af nøgleordene for Lotta Lüthje, både internt i GEUS, og når man kigger ud i verden. Klimatilpasning er ikke en opgave, der kan løses kun af Danmark eller EU, mener hun. Det kræver, at vi arbejder sammen på kryds og tværs globalt, så vi forhåbentlig på sigt kan finde løsninger, som virker, og eksportere dem til de lande, der ikke selv har ressourcerne til udvikling. Og ifølge Lotta Lüthje skal vi se holistisk på opgaven:

– Der findes ikke én løsning. Vi skal satse på alle løsninger – både små og store tæller. Fra de helt store projekter til mindre ting, som fx at der er lovkrav om, at alle nye bygninger bør designes bæredygtigt, have solpaneler og andre teknologiske energibesparende installationer. Vi må satse på det hele for at spare og genbruge så meget som muligt. Så vi ikke ender med, at vores fodspor kun findes i et forhistorisk lag dybt nede under jorden, slutter Lotta Lüthje.

Charlotta Jenny Lüthje
Statsgeolog
Geoenergi og -lagring
Telefon91333974
Fie Krøyer Dahl
Redaktør
Presse og Kommunikation
Telefon91333977

Få mere at vide

Læs mere om Lotta Lüthjes arbejde på LinkedIn

Blev du nysgerrig på pantodont-fodsporene i kulminen på Svalbard? Så læs mere om fundet her