Ny statsgeolog for grundvands- og kvartærgeologisk kortlægning

09-03-2022

Torben Bach er tiltrådt som statsgeologi i De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), hvor han skal lede Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning (GRUK).

Torben Bach kommer fra en stilling som afdelingsleder for Data & Software Services i NIRAS, hvor han har arbejdet med udvikling af software- og data science-løsninger inden for vand, energi og miljø. Bag sig har han stillinger i bl.a. I-GIS, hvor han stod for forskningsprojekter med fokus på geologisk modellering og 3D-modeller. Han er uddannet geofysiker fra Aarhus Universitet og har derudover en MBA fra samme sted.

Det er da også hans baggrund og erfaring inden for kombinationen af geologi, geofysik, data science og digitalisering, der er udgangspunktet for hans fremtidige arbejde i Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning (GRUK) i GEUS.

”Jeg er så heldig, at jeg allerede kender en del mennesker i GEUS, da vi har arbejdet sammen på forskellige projekter, og jeg kender derfor også fagligheden, som jeg har stor respekt for. Den geologiske forståelse og indsigt kan vi ikke blindt erstatte med digitale oversættelser af data til geologi. En væsentlig del af min mission i GEUS bliver at facilitere skabelsen af metoder der kan kombinere den geologiske viden og faglighed med datadrevne løsninger,” siger Torben Bach.

Torben har bl.a. arbejdet en hel del med machine learning og statistiske metoder, som han ser store muligheder i - også på det geovidenskabelige område. 

”Machine learning er et område, hvor udviklingen går rigtig hurtigt. Selvom mange af teknologierne er gamle, har den øgede tilgængelighed givet os nye kort på hånden i løsningen af vores opgaver. Det skaber en ny kontekst der gør, at vi skal genbesøge de paradigmer, vi har arbejdet med tidligere, f.eks. når vi skaber 3D geologiske modeller, når vi analyserer grundvandsprøver, osv. Dette arbejde er allerede i gang i GRUK, og jeg glæder mig til at være en aktiv del af det,” fortæller Torben Bach og fortsætter:

”Netop den overfladenære geologi, som vi arbejder med i GRUK, er højaktuel i disse år, hvor emner som grøn omstilling, grundvandsressourcer, klimaproblematikker, geoenergi, geoteknik og råstofkortlægning alle relaterer sig til den overfladenære geologi. Jeg kunne ikke forestille mig et mere brandvarmt og interessant emne at arbejde med, og jeg glæder mig til at komme i gang”.

Torben Bach
Torben Bach
Statsgeolog
Overfladenær Land- og Maringeologi