Hæderspris til Lærke Thorling

24-03-2022

ATV Jord og Grundvand har i anerkendelse af en mangeårig, dedikeret og meget faglig indsats med grundvandsovervågningen i Danmark tildelt hædersprisen for 2022 til Lærke Thorling, der er geokemiker og chefkonsulent ved GEUS.

Prisen begrundes med, at "Lærke Thorlings utrættelige arbejde med grundvandsovervågning er et fagligt anker i vores alles løbende overblik over grundvandets tilstand for også i fremtiden at kunne sikre Danmarks befolkning drikkevand af god kvalitet".

ATV-Fonden for Jord og Grundvands Hæderspris, professor Poul Harremöes in memoriam, blev uddelt på ATV Jord og Grundvands 38. Vintermøde, hvor flere end 300 centrale aktører og fagpersoner inden for jord- og grundvands-området var samlet for at udveksle erfaringer og ny viden.

Læs mere hos ATV Jord og Grundvand.

GRUMO

Lærke Thorling står i spidsen for den landsdækkende grundvandsovervågning (GRUMO), som er en del af Miljøstyrelsens Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA).

GRUMO leverer data, der beskriver status og udvikling med hensyn til både grundvandets kvalitet og mængder, vha. bl.a. GRUMO's overvågningsboringer. Bl.a. er der data vedr. grundvandsstand, vandforbrug, nitrat, pesticider, klorid, arsen, PFAS og andre organiske forurenende stoffer. 

De årlige rapporter fra den landsdækkende grundvandsovervågning (GRUMO) kan ses her.

Lærke Thorling
Chefkonsulent
Geokemi

Lærke Thorling

Prismodtager Lærke Thorling og fondens forkvinde, Katerina Tsitonaki. Foto: ATV Jord og Grundvand.