I det nye Geoviden går der ild i landskabet

16-05-2022

Skovbrande, hedebrande, skovrydning og svedjebrug - i forsommerens Geoviden er temaet 'ild'. Nærmere beskrevet, hvordan ilden er med til at forme landskaberne omkring os på godt og ondt, både i fortiden og i fremtiden.

"Det er en del af livet, at noget brænder en gang imellem". Ordene tilhører skovfoged Henrik Schjødt Kristensen fra Naturstyrelsen Thy og er en del af hans forklaring på, hvorfor han og kollegerne sommetider brænder stykker af heden af. Hvilket er en af de artikler, du kan læse i det nye Geoviden med temaet 'Ild i landskabet'. Her ser vi blandt andet på, hvordan afbrænding bruges som nødvendig genstartsknap i bevaringen af visse naturtyper.

Ilden plejede også at virke som en naturlig foryngelse af en række økosystemer i Australien, men på bare 40 år er hyppigheden og intensiteten af naturbrande dog steget voldsomt. Geoviden har talt med en af de førende forskere i naturbrande, seniorforsker Andrew Dowdy fra det australske Bureau of Meteorology, som forklarer, hvordan den markante udvikling kan kobles til klimaforandringerne. 

Tilbage til stenalderen

Grundet de væsentligt anderledes temperaturer, nedbørsmængder og landskabstyper, vi har i Danmark, har vi ikke haft helt samme problem her, som de har i Australien og klimatisk lignende områder. Når vi ser ild i landskabet, vil den typisk være påsat af autoriserede myndigheder. Ilden kan nemlig under de rette forhold være et effektivt, nemt og billigt værktøj, og af samme grund har ild været brugt til at rydde landskaber i årtusinder. 

Da de første stenalderbønder begyndte at drive primitive landbrug i Danmark for ca. 6.000 år siden, ryddede de skovarealer ved afbrænding og såede korn i asken. Noget et hold forskere i 1950’erne forsøgte at genskabe og følge effekten af på landskabet i et forsøg i Draved Skov i Sønderjylland. Et forsøg, hvor effekterne stadig følges af seniorrådgiver fra GEUS, Peter Friis Møller. Geoviden tog med ham til en tur tilbage i tiden i Draved Skov, hvor han stadig kan se præcis, hvor der blev brændt og ikke. Se videoen herunder.

Peter Friis Møller tager også med Geoland-podcastværterne ud og tester ild som værktøj i naturpleje med fokus på at fremme artsdiversiteten. Hør mere her

 

Skovsøer sladrer om skovrydning

Afskovning er en aktivitet, der udover i landskabet selv, tydeligt kan ses i borekerner fra bunden af søer rundt om i landet. For når skov blev ryddet i søens opland, blev jorden ikke i samme grad holdt fast på stedet, og så modtog søen mere jord, grus og sand, når det regnede. I Geoviden kan du også læse om, hvordan 6.000 års skovrydning kan aflæses under en østjysk sø, og hvordan forskerne bruger den sammenhæng til at vise bølger af skovrydning koblet til de historiske begivenheder fra slutningen af sidste istid op til i dag.

Husk at alt Geoviden-materiale - nyt som gammelt - findes gratis på geoviden.dk

  • Podcasts
  • Videoer
  • Illustrationer
  • Plakater
  • Nøgleordslister 
  • ... og meget mere 
Johanne Uhrenholt Kusnitzoff
Redaktør
Presse og Kommunikation
Telefon91333954

Om Geoviden

Geoviden udgives af Geocenter Danmark, der er et nationalt center for geovidenskabelig forskning, uddannelse, rådgivning, innovation og formidling på højt internationalt niveau. Geocenter Danmark er et formaliseret samarbejde mellem De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet. 

Læs mere på geoviden.dk