Ny statsgeolog for kortlægning og mineralske råstoffer

05-12-2022

Mikael Pedersen er 1. december 2022 tiltrådt som statsgeolog for Afdeling for Kortlægning og Mineralske Råstoffer i De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Mikael Pedersen er uddannet malmgeolog fra Københavns Universitet, hvorfra han også skrev sin ph.d. om Østgrønlands malmforekomster i samarbejde med GEUS. Efter sin postdoc brugte han fire år som it-konsulent, hvor han arbejdede med softwareudvikling, inden han vendte tilbage til GEUS i 2003.

Så selvom han er ny i Afdeling for Kortlægning og Mineralske Råstoffer, er han ikke ny i GEUS. Han har nemlig arbejdet knap tyve år i Geologisk Datacenter – de sidste 6 år som statsgeolog for afdelingen.

”For mig personligt bliver det spændende at komme tilbage til det, jeg egentlig uddannede mig til. Samtidig har jeg i mange år arbejdet for at styrke samarbejdet mellem Geologisk Datacenter og Afdeling for Kortlægning og Mineralske Råstoffer, fordi de to afdelinger har så mange snitflader. De kan stadig gøres endnu skarpere, på samme måde som der også er et stort potentiale for tværfagligt samarbejde med GEUS’ andre afdelinger, så det vil jeg fortsat arbejde for fra mine nye stol,” siger Mikael Pedersen.

Mineralske råstoffer i fokus

Ifølge Mikael Pedersen vil GEUS i de kommende år formentlig opleve et stigende fokus på mineralske råstoffer fra både dansk og europæisk side.

”Vi har et kæmpe behov for en stabil forsyning af råstoffer til infrastruktur, byggeri og til vores industri - ikke mindst i forhold til den grønne omstilling - og det store spørgsmål er, hvor de råstoffer skal komme fra i fremtiden,” siger han.

Og her mener Mikael Pedersen, at Afdeling for Kortlægning og Mineralske Råstoffer kommer til at spille en stor rolle.

”Vi skal for det første sørge for, at Grønlands geologi er velforstået, og at data er af høj kvalitet og tilgængelig for dem, der skal bruge dem – bl.a. myndigheder og efterforskningsvirksomheder. Derfor er den geologiske kortlægning af Grønland, hvor vi de sidste par år har haft fokus på Nordøstgrønland, et vigtigt arbejde, der skal videreføres. For det andet skal vores Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer fortsat opbygge viden og rådgive om råstoffernes betydning for samfundet og fremtidens råstofudfordringer,” siger han.

Teknologien rummer nye muligheder

Mikael Pedersen tror også, at den teknologiske udvikling kommer til at få betydning for måden, man arbejder med bl.a. geologisk kortlægning i fremtiden – og at GEUS kan være med til at præge udviklingen.

”Jeg vil gerne arbejde for, at vi deltager i flere samarbejder med f.eks. DTU om forskellige former for teknologiudvikling. Grønland består jo mestendels af meget ufremkommeligt terræn, hvorfor sådan noget som droneobservationer rummer nogle store muligheder for at indsamle data de steder, hvor vi selv har svært ved at komme hen. Så man kunne f.eks. forestille sig et samarbejde om at udvikle en drone, som er rigtig god til at indsamle geofysiske data i arktisk klima,” siger Mikael Pedersen og fortsætter:

”Derudover tror jeg, at vi i fremtiden kommer til at se meget større brug af machine learning og kunstig intelligens – f.eks. til at lave screeninger af geologisk data på mineralområdet, hvor man typisk opererer med meget store datasæt.”

Mikael Pedersen
Statsgeolog
Kortlægning og Mineralske Råstoffer