Geoviden-tema: Hvad laver en geolog?

15-12-2022

Hvad laver geologer og geografer, sådan rent praktisk? Det kigger det nye Geoviden nærmere på i et karrierenummer, hvor du blandt andre kan møde to af GEUS' dygtige forskere.

Johanne Uhrenholt Kusnitzoff
Redaktør
Presse og Kommunikation
Telefon91333954
Malene David Jensen-Juul
Kommunikationsmedarbejder
Presse og Kommunikation

Om Geoviden

Geoviden udgives af Geocenter Danmark og er målrettet undervisningen i gymnasierne. Bladet udkommer tre gange om året, er gratis for alle, og abonnementer kan tegnes på geoviden.dk/abonnent/. Her kan man også læse bladet og finde ekstramateriale.

Geocenter Danmark er et samarbejde mellem De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Statens Naturhistoriske Museum, begge ved Københavns Universitet.

Geocenter Danmark er et center for geovidenskabelig forskning, uddannelse, rådgivning, innovation og formidling på højt internationalt niveau. Læs mere på geocenter.dk