Ny anvisning for etablering og vedligehold af overvågningsboringer

07-04-2022

GEUS har for Miljøstyrelsen udarbejdet en ny teknisk anvisning for etablering og vedligehold af overvågningsboringer i grundvandsovervågningen.

Den tekniske anvisning er rettet mod det nationale overvågningsprogram for grundvand (NOVANA), men kan anvendes i alle sammenhænge, hvor der er behov for overvågning af grundvandsspejl og grundvandets kvalitet.

Der gives anvisninger på valg af boremetode og teknisk udbygning af boringen samt valg af pumper m.m.

Den tekniske anvisning er den tredje i en række af tekniske anvisninger, som er blevet udarbejdet til NOVANA for at sikre ensartede faglige standarder for såvel feltarbejde som dataarbejdet. Tidligere udkom en teknisk anvisning for pejling af grundvandsstanden og prøvetagning af grundvand.

De tekniske anvisninger kan findes på siden om Grundvandsovervågning.

Læs den seneste tekniske anvisning for Etablering og vedligehold af overvågningsboringer i grundvandsovervågningen, 2022 (pdf)

Lærke Thorling
Chefkonsulent
Geokemi