Ses vi til Kulturnatten?

12-10-2021

Kom og mød GEUS’ eksperter til Kulturnatten og bliv klogere på CO₂-lagring, jordskælv, Indlandsisen, grundvand, skred og grønne mineraler.

Du kan møde GEUS til Kulturnatten d. 15. oktober kl. 18-23 i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet Holmens Kanal 20 midt i København og opleve:

Tag med til Grønlands Indlandsis 

Mød GEUS’ glaciologer og hør om deres udfordrende feltarbejde på Grønlands Indlandsis. Oplev en af de klimastationer, der står på isen og overvåger afsmeltningen, og se hvor varmt eller koldt der er på isen lige nu. Bliv også klogere på, hvor hurtigt isen bevæger sig, hvorfor den smelter og meget mere.

Hvor stort et jordskælv kan du lave? 

Kan du hoppe nok til, at vi kan måle det ligesom et jordskælv? Kom og prøv! Mød også GEUS’ seismologer og få svar på dine spørgsmål om jordskælv og hør om de danske jordskælv.

Hvordan lagrer vi CO₂ i undergrunden?

Lige med CO2 er det faktisk en god ide at begrave problemet – vha. CCS-teknologien (Carbon, Capture & Storage). Lagring af CO₂ i undergrunden er en af de mest effektive metoder til at få os i mål med at reducere drivhusgasserne og klimaforandringerne. Kom og hør om GEUS’ kortlægning af de geologiske muligheder i Danmark og bliv klogere på, hvordan CO2’en rent faktisk kan sendes retur til undergrunden.

Har du fået oversvømmet kælderen?

GEUS’ hydrologer viser, hvorfor højtstående grundvand giver problemer med oversvømmelser nogle steder og ikke andre steder. Tjek også om klimaændringer øger risikoen for oversvømmelser hjemme hos dig i fremtiden.

Danske skred i fortiden, nutiden og fremtiden

Geologer fra GEUS har kortlagt historiske og aktive skred i Danmark vha. satellitter, der kan afsløre om et landområde bevæger sig bare få millimeter. Hør om teknologien og skreddene, som vi risikerer at se flere af i takt med øget nedbør og stigende grundvand.

Grønne mineraler til en grøn fremtid

Klimaforandringerne kræver omstilling til grøn teknologi, som vil forbruge store mængder mineralske råstoffer.F.eks. batterier til elbiler. Hvilke metaller er ’grønne’ og i hvilke mineraler findes de? Har vi nok af disse geologiske ressourcer og kan Grønland bidrage med nogle af de nødvendige mineralske råstoffer til den grønne energiomstilling? Mød Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) og se nærmere på de ’grønne’ metaller.

Herudover kan du blandt andet også møde Ungeklimarådet og DMI. 

Se hele programmet for Kulturnatten i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet her.

Og læs mere om hele Kulturnatten her.

Kulturnatten

Mød GEUS til Kulturnatten d. 15. oktober kl. 18-23 i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet Holmens Kanal 20 midt i København. 

Se hele programmet for Kulturnatten i ministeriet her. 

Læs mere om Kulturnatten her.