Peter Sandersen og Flemming Jørgensen modtager Danmarks Geologipris 2020

05-11-2021

Seniorforsker Peter Sandersen fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og chefkonsulent Flemming Jørgensen fra Region Midtjylland har fået Danmarks Geologipris 2020 for deres arbejde med beskrivelsen af begravede dale i Danmark.

Peter Sandersen og Flemming Jørgensen
Flemming Jørgensen (t.v.) og Peter Sandersen (t.h.).

Danmarks undergrund rummer kilometervis af begravede dale. Tusindvis af kilometer sågar. Det har Peter Sandersen fra GEUS og Flemming Jørgensen fra Region Midtjylland brugt de sidste godt 20 år på at kortlægge. Og når Danmarks Geologipris 2020 bliver uddelt på lørdag den 6. november, så er det netop det store arbejde, de to forskere bliver honoreret for.

Men hvad er en begravet dal egentlig?

”Begravede dale er underjordiske strukturer, som er meget udbredte i den danske undergrund. De begravede dale er typisk ½ - 2 km brede og op til 400 meter dybe. De fleste af dem er dannet af kraftige strømme af smeltevand, som ved højt tryk har spulet dybe render i underlaget under de tykke iskapper, der dækkede Danmark under istiderne. Dalene er efterfølgende fyldt op med lag af sand, grus og ler,” forklarer Peter Sandersen.

Vigtig for forståelsen af vores undergrund – og vores grundvand

Undersøgelserne af de begravede dale blev igangsat i 1998 af de daværende amter og har siden 1999 været en del af den nationale grundvandskortlægning. Ifølge Flemming Jørgensen og Peter Sandersen blev kortlægningen af de begravede dale igangsat fordi de geologiske lag i dalene mange steder indeholdt vigtige forekomster af grundvand, og fordi kendskabet til og forståelsen af dalene var begrænset.

”Grundvandsmagasinerne i de begravede dale er ofte dybtliggende og velbeskyttede over for forurening fra overfladen. Men da dalene er dannet som render i underlaget, kan de også være årsag til, at forurening fra overfladen nogle steder lettere kan transporteres ned til dybere grundvandsmagasiner. Kendskab til dalenes beliggenhed og opbygning er derfor meget vigtig i grundvandssammenhænge,” fortæller Peter Sandersen.

Stor international interesse

I løbet af over 20 års geologisk kortlægning har Peter Sandersen og Flemming Jørgensen påvist over 5.600 km begravede dale i undergrunden fordelt på mere end 250 lokaliteter. De fladedækkende geofysiske data, der indgår i kortlægningen af de begravede dale, dækker i dag ca. 50 % af det danske landareal. Peter Sandersen og Flemming Jørgensen forventer derfor, at der fremover til stadighed vil kunne findes nye dale i den danske undergrund.

De begravede dale findes dog ikke kun i den danske undergrund.

”Man kan også finde disse begravede dalsystemer i andre områder, som har været dækket af istidernes gletsjere. Derfor har kortlægningen også været genstand for international interesse, og vi har i løbet af årene udgivet en række artikler i videnskabelige tidsskrifter og holdt oplæg på flere internationale konferencer,” fortæller Flemming Jørgensen.

Alle kortlægningsresultater er samlet på hjemmesiden begravededale.dk, hvor der findes beskrivelser af de kortlagte dale, og hvorfra rapporter og andet materiale kan downloades.

Peter Sandersen
Seniorforsker
Overfladenær Land- og Maringeologi

Danmarks Geologipris

Danmarks Geologipris på 25.000 kr. uddeles én gang om året af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) efter indstilling fra bestyrelsen for Dansk Geologisk Forening.

Prisen tildeles en person eller gruppe af personer, som inden for de seneste 5 år har publiceret én eller flere afhandlinger eller kort, der i særlig grad har bidraget til forståelsen af Danmarks eller Grønlands geologi.