Camp Century bliver under isen

23-03-2021

Nyt videnskabeligt studie konkluderer, at Camp Century basens efterladenskaber ikke vil smelte ud af indlandsisen, og at smeltevandet heller ikke vil nå ned til efterladenskaberne inden for klimascenarierne, som løber frem til år 2100.

Camp Century
Feltarbejde på Indlandsisen ved Camp Century. Foto: GEUS

Camp Century var en amerikansk militærbase under Grønlands indlandsis, der blev forladt i 1967 med en forventning om, at den ville være gemt under isen for eftertiden, men pga. klimaforandringerne blev der stillet spørgsmålstegn ved dette.

I 2017 besluttede den danske regering i samarbejde med Selvstyret i Grønland derfor at etablere Camp Century Climate Monitoring Programme, der er ledet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Arbejdet inkluderer overvågning af vejr og sne ved Camp Century, radarundersøgelser af efterladenskaberne samt computermodellering af fremtidens udvikling i området.

Overvågning af vejr og sne foregår vha. klimastationer, og data fra dem kan følges her.

Kortlægningen af efterladenskaberne vha. radarundersøgelserne kan ses her.

Hør Baptiste Vandecrux, der er forsker ved GEUS, fortælle om de nye resultater i videoen. Undertekster kan vælges under CC. 

Begraves dybere

På baggrund af klimamodeller samt data om de seneste års vejr og sne i området har forskerne nu gennemført en indgående analyse af nuværende og fremtidige forhold ved Camp Century. Ved hjælp af matematiske modeller er risikoen for henholdsvis udsmeltning af basens efterladenskaber samt nedsivning af smeltevand fra overfladen blevet beregnet frem til år 2100, da de tilgængelige klimascenarier fra IPCC løber dertil.

Klimamodellerne viser, at der i fremtiden vil være højere luftfugtighed og højere temperaturer ved Camp Century, men på trods af stigende overfladesmeltning i sneen ved Camp Century hver sommer, forudsiges der fortsat større snefald end afsmeltning i alle fremtidige scenarier.

”Eftersom den årlige snemængde fortsat vil overstige afsmeltningen, vil de kortlagte efterladenskaber fra basen fortsætte med at blive begravet dybere i den grønlandske Indlandsis. Der er med andre ord ingen risiko for, at efterladenskaberne kommer op til overfladen på grund af afsmeltning inden år 2100,” fortæller projektleder og seniorforsker ved GEUS William Colgan.

Dette er i modsætning til resultater fra et tidligere studie publiceret i 2016. Forskellen er, at fremskrivningerne nu er korrigeret med reelle målinger fra vejrstationerne opsat ved Camp Century, og de viser en kortere og koldere smeltesæson end de tidligere beregninger var baseret på.

Smeltevandet når ikke ned

Camp Century basen er placeret i et område af Grønland, hvor smeltning af overfladesneen er blevet mere almindelig i løbet af de sidste årtier, og hvis smeltevandet når ned til efterladenskaberne fra den gamle base, er der frygt for, at vandet blander sig med evt. forurenet vand fra basen.

Men det nye studie viser, at somrenes smeltevand fra overfladen ved udgangen af dette århundrede vil trænge omkring en meter ned i overfladen, og dermed er opblanding med vand fra basen meget usandsynlig, idet radarundersøgelserne viste, at basen befinder sig i mere end 32 meters dybde.

For at undersøge hvorvidt der er risiko for en opblanding af smeltevand fra overfladen med efterladenskaber fra basen, er der blevet opstillet en matematisk model, der beskriver, hvordan temperatur og densitet ændres i forskellige dybder i isen for fortid, nutid og fremtid med udgangspunkt i klimamodellernes forudsigelser.

Figuren herunder viser, hvor dybt smeltevandet trænger ned afhængigt af de forskellige klimascenarier for årene 2085-2100, hvor den største mængde smeltevand forventes.

”I alle modellerne er den dybeste årlige smeltevandsnedsivning 1,1 meter, men i langt de fleste tilfælde er sommerens nedsivning mindre end 0,5 meter. Da efterladenskaberne i 2100 vil befinde sig i 58 til 64 meters dybde, er der ingen risiko for at smeltevandet fra overfladen kan sive ned og blande sig med efterladenskaberne inden udgangen af dette århundrede,” siger forsker ved GEUS Baptiste Vandecrux, der er førsteforfatter på den videnskabelige artikel om resultaterne.

Camp Century graf