Læs forskningsartikler om Danmarks og Grønlands geologi helt tilbage fra 1890

10-06-2021

Over 2.500 forskningsartikler er nu digitaliseret og kan læses online, lige når det passer dig.

Siden 1890 har forskere med forankring i geovidenskaberne udgivet artikler med fokus på geologien i Danmark, Grønland eller det arktiske område i GEUS Bulletinens forgængere.

Der er primært tale om forskere fra Grønlands Geologiske Undersøgelse (GGU) og Danmarks Geologiske Undersøgelse (DGU), der i 1995 fusionerede og blev til GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

Nu er alle artikler udgivet siden begyndelsen i 1890 gjort tilgængelige digitalt, og det betyder, at de omkring 2.500 artikler, monografier, rapporter og kortbeskrivelser kan læses af alle på geusjournals.org, hvor du også kan finde det nuværende videnskabelige tidsskrift, GEUS Bulletin.

Catherine Jex, som er chefredaktør på GEUS Bulletin, siger:

“Det er simpelthen fantastisk endelig at se hele bagkataloget fra DGU og GGU publiceret online. Nu kan vi vise den lange tråd, der er fra vores moderne satellitbilleder og maskinlæring helt tilbage til de smukke håndtegnede fossiler og kort fra 1893.”

Geologi over fire milliarder år

Der er virkelig meget godt at dykke ned i for fagfæller og andre interesserede.

Du kan for eksempel finde en beskrivelse af Grønlands geologi omfattende den geologiske udvikling gennem næsten 4 milliarder år og dækkende hele Grønland. 

Og en geologisk beskrivelse af Illimaussaq-intrusionen i Sydgrønland, der indeholder forekomster af sjældne jordarter – helt aktuelt at læse om i relation til de nuværende politiske forhold og drøftelser om mineral udnyttelse i Grønland.

Hvis du vil læse om geologien i Vendsyssel eller på Bornholm, er der også mulighed for det. Der ligger for eksempel en fin ’Oversigt over Danmarks Geologi’ fra 1928 – eller hvad med en indgående beskrivelse af alle ’Danmarks mineraler’ fra 1943?

“Jeg kan varmt anbefale alle at klikke ind og se de smukke illustrationer af fossiler og kort i de gamle serier. Der kan man virkelig se, hvor vidende videnskabsfolk var allerede da, og hvor forskelligartede deres interesser var – og så er det virkelig flot!” siger chefredaktør Catherine Jex.

Fossilerne kan f.eks. ses i DGU Vol. 2 fra 1904  og kort eksempelvis i Bulletin 25 fra 1960.

Det meget, meget omfattende geologiske materiale ligger nu altså tilgængeligt for alle på hjemmesiden geusjournals.org – kvit og frit.

Gå eksempelvis på opdagelse i

Rørdam, K. 1890: Undersøgelse af mesozoiske Lerarter og Kaolin paa Bornholm i geologisk og teknisk Henseende. Danmarks Geologiske Undersøgelse II. Række 1, 109pp. 

Andersen, J., Bøggild, O., Callisen, K., Jessen, A., Jessen, K., Madsen, V., Mertz, E. L., Milthers, V., Nordmann, V., Ravn, J. & Ødum, H. 1928: Summary of The Geology of Denmark. Danmarks Geologiske Undersøgelse V. Række 4(1), 219pp. 

Munck, S. & Noe-Nygaard, A. 1942: Chemical Analyses of Igneous and Metamorphic Rocks of Denmark, the Faeroes and Greenland. (To and including 1940). Danmarks Geologiske Undersøgelse II. Række 68, 105pp.

Ghisler, M. 1968: The geological setting and mineralizations west of Lilianmine, South Greenland. Rapport Grønlands Geologiske Undersøgelse 16, 53pp. 

Kollmann, H. & Peel, J. 1983: Paleocene gastropods from Nûgssuaq, West Greenland. Bulletin Grønlands Geologiske Undersøgelse 146, 115pp. 

Aaris-Sørensen, K., Petersen, K. S. & Tauber, H. 1990: Danish Finds of Mammoth (Mammuthus primigenius (Blumenbach)) Stratigraphical position, dating and evidence of Late Pleistocene environment. Danmarks Geologiske Undersøgelse Serie B 14, 44pp. 

Poulsen, N. E., Gudmonsson, L., Hansen, J. M. & Husfeldt, Y. 1990: Palynological preparation techniques, a new Macerationtank-method and other modifications. Danmarks Geologiske Undersøgelse Serie C 10, 23pp. 

Catherine Jex
Chefredaktør
Presse og Kommunikation

Læs mere om GEUS Bulletin

Siden 2003 har De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) udgivet det videnskabelige tidsskrift GEUS Bulletin, der publicerer geovidenskabelige artikler, monografier og kortbeskrivelser over Danmark, Grønland og den arktiske region. 

Tidsskriftet er fagfællebedømt og skrevet til et internationalt publikum, og så er det diamond open access, hvilket vil sige at det er frit tilgængeligt både at læse og publicere i.