Indlandsisen smelter endnu mere end vi troede

08-06-2021

Ny forskning publiceret i Nature Communications viser, at Grønlands Indlandsis også smelter betydeligt fra bunden pga. varme fra undergrunden, friktion og smeltevand. Viden, der bør inddrages i vurderingen af Indlandsisens massetab.

Foto under isen
Indlandsisen mister omkring 254 Gt pr. år, og afsmeltningen fra bunden svarer i øjeblikket til 8 %. Foto: Lars Holst Hansen

Grønlands Indlandsis har været en af de største kilder til havniveaustigninger siden begyndelsen af 2000'erne. Men hvor meget Indlandsisen smelter fra bunden, er ikke altid inkluderet i vurderingerne af massetabet fra Indlandsisen.

Nu har en international forskergruppe anført af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) for første gang lavet et skøn over, hvor meget Grønlands Indlandsis smelter fra bunden, og fået resultaterne publiceret i Nature Communications.

“Vores resultater viser, at afsmeltningen fra bunden kan beregnes, og at det er en vigtig komponent i massebalancen for den grønlandske indlandsis. Indlandsisen mister omkring 254 Gt pr. år, og afsmeltningen fra bunden svarer faktisk i øjeblikket til 8 %. Det burde indgå i estimaterne for det samlede massetab, så vi ved, hvor meget Indlandsisen egentlig smelter,” siger Nanna B. Karlsson, der har stået i spidsen for forskningen og er seniorforsker ved GEUS.

Vigtig viden

Massetabet fra Grønlands Indlandsis bliver i dag bl.a. bestemt vha. en metode, der kort fortalt estimerer, hvor meget nedbør, der falder på isen, og sammenholder det med, hvor meget der forlader Indlandsisen som isbjerge og afsmeltning fra overfladen. Dette kaldes input-output-metoden, og den giver også mulighed for at forudsige fremtidige ændringer.

“Indtil i dag har input-output-metoden helt overset, hvor meget Indlandsisen smelter fra bunden. Men det et er vigtigt, at vi får det hele med, ellers er vi begrænsede i vores forståelse af konsekvenserne af klimaforandringer og de komplekse sammenhænge mellem Indlandsisen og klimasystemet,” siger Nanna B. Karlsson.

Forskerne vurderer, at afsmeltningen fra bunden er steget i det første årti i 2000’erne, og i takt med at Arktis opvarmes, forventer holdet, at afsmeltningen fra bunden af Indlandsisen fortsat vil øges, hvilket kan forværre de aktuelle massetabstendenser, ændre vandets cirkulation i fjordsystemerne, påvirke næringsstofbalancen samt øge kælvningen af isbjerge.

Geotermi, smeltevand og friktion

Der er tre årsager til, at Indlandsisen smelter fra bunden. For det første den geotermiske varme fra undergrunden, som gør, at isen smelter fra bunden, når den er i kontakt med de varmere grønlandske fjelde. Denne varme er ret konstant.

Den anden kilde til afsmeltning fra bunden er smeltevand, der er varmere end isen, og jo varmere klimaet bliver, des mere smeltevand vil der trænge ned til bunden fra overfladen. Således øges det samlede massetab endnu mere ved øget overfladesmeltning, da det også vil føre til yderligere afsmeltning fra bunden. Og hvis vores udslip af drivhusgasser fortsætter som nu, vil denne kilde til afsmeltning fra bunden blive fem til syv gange større inden år 2100.

Den tredje årsag er friktionen mellem isen og fjeldene, der skaber varme, når isen glider over fjeldene på vej til fjordene, hvor isen kælver som isbjerge. Forskerne vurderer, at friktion pt er ansvarlig for ca. halvdelen af afsmeltningen fra bunden.

”Hvis gletsjerne fortsætter med at accelerere, og større dele af indlandsisen bevæger sig hurtigere ud mod kysten og gletsjerne, vil friktionsvarmen ligeledes øges, hvilket vil føre til en stigning i afsmeltningen fra bunden af Indlandsisen,” fortæller Nanna B. Karlsson.

Figur af afsmeltning.
Der er tre årsager til, at Indlandsisen smelter fra bunden. Smeltevandet, der løber ned til bunden fra overfladen og er varmere end isen. Geotermisk varme fra undergrunden, som får isen til at smelte, når den er i kontakt med de varmere grønlandske fjelde. Friktionen mellem isen og fjeldene, der skaber varme, når isen glider over fjeldene på vej til fjordene. Figur: Jacob Lind Bendtsen/GEUS

Selvforstærkende effekt

Øget acceleration af Indlandsisen og dermed øget afsmeltning fra bunden pga. friktion kan også have en stor effekt på processerne i fjordene og interaktionen mellem is og hav.

Om vinteren vil afsmeltning fra bunden pga. friktion nemlig være den primære kilde til smeltevand fra Indlandsisen, og det er endnu uvist, hvilken betydning det vil have, hvis afsmeltningen om vinteren stiger. Det vil føre til mere ferskvand i fjordene om vinteren, og studier tyder på, at det kan føre til afsmeltning af gletsjerfronterne om vinteren, hvilket kan accelereres yderligere af, at det også trækker varmt vand ind fra Atlanterhavet.

Således kan en stigning i afsmeltning fra bunden sandsynligvis yderligere forstærke massetabet fra gletsjere. En effekt, der er sammenlignelig med konsekvensen af stigende havtemperaturer. Indlandsisens bidrag til havniveaustigninger forventes således at blive markant større, hvis udledningen af smeltevand fra bunden stiger.

Nanna Bjørnholt Karlsson
Seniorforsker
Glaciologi og Klima

Læs artiklen

Læs den videnskabelige artikel A First Constraint on Basal Melt-water Production of the Greenland Ice Sheet publiceret i tidsskriftet Nature Communications. 

Forskergruppen bag er fra GEUS, Grenoble Alpes Universitet, NASA, St. Andrews Universitet og Oxford Universitet.

Kort over Grønland
Den årlige afsmeltning fra bunden vist i gigaton og fordelt på sektioner af Indlandsisen. Den blå farve viser, hvor meget vand der bevæger sig under isen. Jo mørkere blå, des mere vand. Figur: Nanna B. Karlsson/GEUS

Bliv klogere i Geoviden

Læs mere om Indlandsisen i Geoviden, og kom med bl.a. Nanna B. Karlsson på feltarbejde.