GEUS er del af et nyt, internationalt projekt om CO₂-fangst og -lagring

11-06-2021

I forbindelse med et nyt Horizon 2020-projekt leder GEUS forskningen i midlertidig og permanent lagring af CO₂ i dybe sandstensreservoirer i Danmark.

Partnere fra både den industrielle og den akademiske verden i Danmark, Holland, Storbritannien, Rumænien, Grækenland, Kina og Canada er gået sammen i det europæiske innovationsprojekt ConsenCUS – Carbon neutral clusters through electricity-based innovations in Capture, Utilization and Storage. Formålet med projektet er at adressere problemet med CO2-udledning fra industrien gennem udvikling og demonstration af nye teknologier til CO2-fangst, -omdannelse og -lagring.

I ConsenCUS vil De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) fokusere på at nedbringe risici forbundet med midlertidig lagring af CO2 i dybe sandstensreservoirer – bl.a. ved hjælp af en række geologiske, geokemiske og hydrodynamiske modelleringsstudier med de geologiske lokaliteter Stenlille og Havnsø som eksempler.

”Stenlille er formentlig det mest studerede dybe sandstensreservoir i Danmark, hvilket gør det til den bedste kandidat til at optimere strategien for midlertidig lagring af CO2. Ved at forbinde detaljeret geologisk modellering af de to lokationer bliver vi i stand til også at reducere usikkerheden om lagringskapaciteten i Havnsø-strukturen,” siger Nikolai Andrianov, forsker i Afdeling for Reservoirgeologi i GEUS.

Midlertidig lagring af CO2 rummer mange muligheder

Ifølge Nikolai Andrianov er der flere grunde til, at det er ønskeligt at kunne lagre CO2 midlertidigt.

”Når CO2 skal transporteres via rørledninger fra kilde til permanent lager, kan midlertidig lagring være nyttigt for at minimere variationer i strømningshastigheden eller for at sikre fleksibilitet i håndteringen af eksempelvis minimum- og maksimumtryk i rørledningerne. Hvis CO2 skal transporteres med skib til et permanent geologisk lager under havet, er der behov for et mellemliggende ”bufferlager” til at imødegå den fortsatte CO2-udledning fra en industriel udleder. På længere sigt kan der også opstå en interesse i at bruge den midlertidigt lagrede CO2 til at producere råvarekemikalier og materialer,” forklarer Nikolai Andrianov.

Dette er et område, som GEUS har stort fokus på, og ifølge Maj Wendorff, statsgeolog for Afdeling for Reservoirgeologi i GEUS, er GEUS’ deltagelse i ConsenCUS en oplagt mulighed for at bruge og udbygge den viden og erfaring, der allerede eksisterer.

”ConsenCUS-projektet passer perfekt ind i GEUS’ strategi om at bygge videre på vores omfattende forskning i CO2-lagring, samtidig med at vi kan anvende vores erfaring med at modne geologiske energi- og lagringsløsninger til den grønne omstilling,” siger Maj Wendorff.

ConsenCUS
Model af CO2-lagring i dybt sandstensreservoir. Illustration: Anton Enghoff-Poulsen
Nikolai Andrianov
Seniorrådgiver
Geoenergi og -lagring

Om ConsenCUS

ConsenCUS er et fireårigt internationalt innovationsprojekt under EU-programmet Horizon 2020. Det undersøger, hvordan innovation inden for elektrokemisk drevet CO2-lagring og –konvertering kan kombineres med sikker transport og/eller lagring gennem økonomisk bæredygtige netværk og klynger med særlig fokus på interaktionen mellem lokalsamfund og teknologisk udvikling.

Konsortiet består af Groningen Universitet, New Energy Coalition, Wetus, Coval Energy, Danmarks Tekniske Universitet, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Dansk Gasteknisk Center, Aalborg Portland, Heriot-Watt University, Robert Gordon University, OGTC Ltd, British Geological Survey, Center for Research and Technology Hellas, Grecian Magnesite, OMV Petrom, Energy Policy Group, Zhejiang University, Shanghai Jiao Tong University og University of Calgary.