Ny jurastratigrafi over Østgrønland er netop publiceret i GEUS Bulletin

12-07-2021

En logisk og velbeskrevet stratigrafisk ramme er afgørende for, at dette unikke geologiske arkiv over Grønland kan anvendes internationalt.

Grønland

Den fantastiske blotlæggelse af bjergarter fra alle tidsaldre i Grønland er anerkendt verden over. Mange områder i Grønland har endda status af klassiske feltlaboratorier – ikke mindst de sedimentære bjergarter fra juratiden i Østgrønland.

Disse bjergarter har vakt interesse i mange årtier – ikke kun på grund af deres store indhold af fossiler, men også som en direkte parallel til undergrunden under den norske kontinentalsokkel og Nordsøen.

Nu har forskere fra Danmark, herunder medforfattere fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), publiceret et væsentligt studie i GEUS Bulletin, som opdaterer den jurastratigrafi, der tidligere er blevet publiceret for denne region i Grønland.

Jon Ineson, seniorforsker i GEUS og redaktør på den nye artikel, beskriver studiet som ”en logisk og velbeskrevet stratigrafisk ramme, som er afgørende for, at dette unikke geologiske arkiv over Grønland kan anvendes internationalt.”

”Denne ivrigt ventede artikel giver en sammenhængende revideret og opdateret stratigrafisk model baseret på mange års omhyggeligt feltarbejde langs den grønlandske østkyst,” siger Jon Ineson.

'The Jurassic stratigraphy of East Greenland' er tilgængelig online som open access-artikel på GEUS Bulletin.

Jon R. Ineson
Seniorforsker
Geofysik og Sedimentære Bassiner
Catherine Jex
Chefredaktør
Presse og Kommunikation

Videnskabelig artikel

Surlyk et al. 2021: Jurassic stratigraphy of East Greenland. GEUS Bulletin 46. 6521.

DOI: https://doi.org/10.34194/geusb.v46.6521