Ny geologisk kortbladsbeskrivelse over Møn

14-12-2021

Kortbladsbeskrivelsen om Møns geologi er netop blevet publiceret i GEUS Bulletin.

Foto: Stig Schack Pedersen

Det geologiske kort over Møn i skala 1:50.000 omfatter Møn med de tilgrænsende øer Langø, Lindholm og Nyord samt mindre dele af Sjælland og Falster. Den tilhørende kortbladsbeskrivelse indeholder en systematisk gennemgang af den geologiske baggrund for kortet og er netop blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift GEUS Bulletin.

Ifølge Stig Schack Pedersen, emeritus i Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning i GEUS og hovedforfatter på den nye kortbladsbeskrivelse, kan publikationen bl.a. danne grundlag for det fremtidige arbejde med at gøre Møns Klint til et UNESCO Verdensarvsområde.

”Klintens beskrivelse er nu tilgængelig for den lokale befolkning, hvilket er vigtigt for den lokale forankring i forbindelse med en UNESCO-ansøgning. Derudover vil publikationen være en uundværlig reference til den regionale geologi i den sydvestlige del af Danmark,” siger Stig Schack Pedersen.

Kortet og kortbladsbeskrivelsen kan downloades open access fra geusbulletin.org.

Stig Asbjørn Schack Pedersen
Emeritus
Overfladenær Land- og Maringeologi

Kortbladsbeskrivelse

Pedersen, S. A. S., & Gravesen, P. (2021). Kortbladsbeskrivelse, Geologisk kort over Danmark, 1:50 000, Møn Dele af 1511 I, 1511 IV og 1512 II: With a summary in English. GEUS Bulletin48.

https://doi.org/10.34194/geusb.v48.8293

Kort

Pedersen, Stig A. Schack; Gravesen, Peter, 2021, "Supplementary files for: Kortbladsbeskrivelse, Geologisk kort over Danmark, 1:50 000, Møn 1511 I, 1511 IV og 1512 II"

https://doi.org/10.22008/FK2/TMFH5W