Havets årti fejres i nyt Geoviden

21-12-2021

Vinterens udgave af Geoviden kigger nærmere på, hvordan man forsker i havet og hvorfor, det er vigtigt. 2020’erne er nemlig udnævnt af FN til ’Ocean Decade’, som sætter fokus på vores brug af og viden om havet.

I Geoviden kan du bl.a. læse om kortlægning af havbunden i Nordsøen, hvor forskerne fandt disse flotte koldtvandskoraller. Foto: Miljøstyrelsen, GEUS, WSP

Havet spiller det stor rolle i vores liv, hvad enten man er søfarer eller landkrabbe. ”Det, der sker i havet, bliver ikke i havet,” som en af forskerne i det nye Geoviden-tema siger. Forstået på den måde, at når der sker ændringer i havet, så kommer vi også til at føle det på land. For eksempel hvis havstrømmene ændrer sig på grund af mere ferskvandtilstrømning fra smeltende permafrost og iskapper. Eller økosystemerne ændrer sig på grund af stigende temperaturer, som ikke længere passer til de arter, der levede i et område før.

Havets vigtighed er der sat fornyet fokus på via udnævnelsen fra FN af indeværende årti til Havets Årti, eller Ocean Decade. Ligesom med verdensmålene gælder det om at sætte fælles retning i det, vi gerne vil opnå med havet. For eksempel at holde det fri for forurening i så høj grad som muligt, holde det produktivt på en bæredygtig måde, værne om de eksisterende økosystemer m.m.

Hvordan gør man det? I stor udstrækning via havforskning, eller ’oceanografi’. For hvis man skal passe ordentligt på noget, må man forstå det ordentligt. Både hvordan havet har det nu, og hvordan det har set ud før i tiden. Og det er der en hel masse mennesker, der bruger en stor del af deres vågne timer på. En god håndfuld af dem har vi snakket med til dette Geoviden-tema, hvor de fortæller om forskning i havstrømme, felttogter i Nordatlanten på jagt efter havbund fra en særlig mellemistid og kortlægning af Nordsøens havbund.

Undersøgelse: Hvad synes du om Geoviden?

Udover et nyt blad vil du også blive mødt af en læserundersøgelse, når du klikker ind på geoviden.dk. Vi vil nemlig meget gerne høre din mening om, hvilken retning Geoviden skal i. Skal vi skrive mere om klimaforandringer? Lave flere videoer? Er det nogle emner, du særligt gerne vil læse mere om? Vi håber, du vil gå ind og give dig til kende. Gå direkte til undersøgelsen via: geoviden.dk/din-mening.

På hjemmesiden geoviden.dk og hvor du ellers finder dine podcasts er der selvfølgelig også et nyt podcast-afsnit fra Geoland-værterne, Emil Soltau og Mathilde Lieberkind. De taler med en forsker fra Københavns Universitet, som bl.a. har fundet en begravet stenalderboplads på havets bund ved hjælp af lydsignaler. Derudover kan du som altid finde en video, denne gang fra et tre ugers felttogt i Nordvestgrønlands fjorde, hvor et hold forskere undersøgte samspillet mellem is og hav gennem tiderne, også ved hjælp af bl.a. prøver fra havbunden. 

På geoviden.dk finder du desuden:

  • Hele magasinet samlet og som enkeltartikler
  • Quiz: Test din viden om oceanografi
  • Ekstra artikel: ’Gymnasielærere stak til søs for at sætte havet på dagsordenen’
  • Nøglebegreber til oceanografi
  • Links til en masse ekstra hav-underholdning
Johanne Uhrenholt Kusnitzoff
Redaktør
Presse og Kommunikation
Telefon91333954

Om Geoviden

Geoviden udgives af Geocenter Danmark, der er et nationalt center for geovidenskabelig forskning, uddannelse, rådgivning, innovation og formidling på højt internationalt niveau. Geocenter Danmark er et formaliseret samarbejde mellem De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet. 

Læs mere på geoviden.dk