Invitation til fagligt webinar om geotermi 7. oktober

23-09-2020

Det er gratis at deltage i webinaret, som er for alle med faglig interesse i geotermi. Deltag og hør nyt fra forskere, virksomheder og myndigheder.

Illustration af varmen i Jordens indre.

GEUS inviterer til et fagligt webinar om geotermi den 7. oktober kl. 10-13, hvor der vil blive præsenteret udvalgte resultater fra GEOTHERM-projektet, nyt fra PERFORM-projektet samt status på Risikoafdækningsordningen og geotermi-tilladelser m.m. 

Deltagerne kan høre oplæg fra GEUS, Aarhus Universitet, Qeye, Force Technology, Geoop og Energistyrelsen. Og webinaret er for alle med interesse for dyb geotermi – særligt fra fjernvarmesektoren.

Der kræves ingen tilmelding, så sæt bare mødet i din kalender nu. Programmet og linket til webinaret findes her.

Stort potentiale i geotermi

I modsætning til mange andre lande udnyttes geotermi næsten ikke i Danmark. Det er til trods for, at Danmarks undergrund indeholder meget store geotermiske ressourcer, og at geotermi er en vedvarende energikilde med et minimum af CO2-aftryk samt har potentiale til at bidrage betydeligt til den grønne omstilling.

Det udbredte fjernvarmenet i Danmark repræsenterer en stor samfundsmæssig værdi, og nettet kan bringes i anvendelse ved brug af geotermisk varme.

Projekter og ordning

GEOTHERM er et forskningsprojekt støttet af Innovationsfonden med partnere fra forskningsverden, industri og fjernvarmesektoren. Projektets formål er at afhjælpe og fjerne geologiske, tekniske og kommercielle barrierer, som forhindrer en øget brug af den geotermiske ressource i fjernvarmestrukturen. Læs mere om projektet og find links til rapporter fra projektet her. 

PERFORM er et EU-forskningsprojekt, der undersøger årsagerne til og mulige løsninger på de driftsproblemer, der undertiden ses på geotermiske værker. Herudover sikres fælles europæisk vidensopbygning med fokus på fysisk-kemiske processer i geotermiske anlæg via en offentligt tilgængelig database. Læs mere om projektet her.

Risikoafdækningsordningen har til formål at fremme udnyttelsen af geotermisk energi i Danmark ved at begrænse den økonomiske risiko i forbindelse med geotermiboringer. Læs mere om ordningen her.