Ny bog sætter fokus på mineralske råstoffer, cirkulær økonomi og bæredygtighed

18-06-2020

Mangler du sommerferielæsning? Så bestil den nye bog, der dykker ned i emner som cirkulær økonomi, bæredygtighed og innovation med afsæt i mineralske råstoffer. Bogen er baseret på det digitale undervisningsmateriale, som Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) har udviklet til gymnasieskolens undervisning i geovidenskab og naturgeografi.

Dyk ned i 28 spændende kapitler om mineralske råstoffer og deres bidrag til den grønne omstilling.

Med støtte fra Geografilærerforeningen for Gymnasiet og HF kan MiMa nu præsentere bogen ’Mineralske råstoffer, bæredygtighed og innovation’. Bogen er rettet mod gymnasieskolernes undervisning i naturgeografi, geovidenskab og geografi og er gennem Geografilærerforeningen blevet sendt ud til gymnasieundervisere i de forskellige geofaglige fag landet rundt.

Andre, der ikke nødvendigvis går på en ungdomsuddannelse, men blot interesserer sig for den grønne omstilling, kan også få glæde af bogens indhold, der i tilgængeligt sprog sætter lys på de samfundsrelevante emner. I bogens 28 kapitler forklares nemlig de mineralske råstoffers samfundsmæssige betydning, deres lange og dynamiske forsyningskæder, fra de første trin, hvor mineselskaberne leder efter mineraler til nye miner, minernes rolle og råstoffernes vej videre til forbrugerne – og efterfølgende, når vi har kasseret varen, hvordan råstofferne indgår i genbrugskredsløbet.

Højaktuelt materiale

Tidligere formand for Geografilærerforeningen Birgit Sandermann Justesen glæder sig over bogens tilblivelse og har ikke svært ved at sætte ord på, hvilken forskel bogen kommer til at gøre for undervisningen i geofagene i gymnasieverdenen.

”Det er et utrolig flot materiale, som med sin tematisering og tværfaglige tilgang i høj grad levendegør geologien og naturgeografien. Alle emnerne er højaktuelle og fængende og kan bruges direkte i undervisningen. Det er et stort materiale, som med de tilhørende opgaver og øvelser helt sikkert kan vække de unges interesse for geofaglige uddannelser,” siger Birgit Sandermann Justesen, der i sin tid som formand var primus motor på at få udgivet det digitale materiale som bog og sendt ud til brug hos gymnasieunderviserne."

Grøn omstilling

En af hovedforfatterne bag bogen, chefkonsulent ved MiMa Per Kalvig, fremhæver også, at bogen sætter fokus på et vigtigt område for fremtidens grønne omstilling, og håber på, at emnerne vil inspirere både gymnasieundervisere og elever rundt omkring i klasselokalerne samt andre interesserede.

”Geologerne har en nøglerolle i at finde fremtidens nye energiråstoffer, der skal erstatte de ældre kilder som olie og gas. Derfor er det vigtigt, at vi gennem bogen her får sat fokus på, hvor det er, at geologi kan gøre en forskel for fremtiden. Det handler meget om at fortælle om råstoffernes vigtighed og sætte dem i en grøn kontekst," fortæller Per Kalvig og supplerer:

"Samfundet vil gå i stå uden eksempelvis minedrift, men vi skal finde måder at drive det mere effektivt og genanvende materialerne på. Derfor håber vi, at vores arbejde kan være med til at inspirere de unge til at overveje geologi som en mulig uddannelsesvej til at kunne bidrage til den grønne fremtid.”

Bestil bogen eller find materialet online

Kontakt GEUS’ bogsalg på bogsalg@geus.dk, hvis du vil købe bogen ’Mineralske råstoffer, bæredygtighed og innovation’. Bogen koster 125 kroner (eksklusive moms og forsendelse).

Til bogen kan du finde tilhørende opgaver, figurer og videoer, der frit kan hentes fra MiMas hjemmeside. Her kan du ligeledes finde det digitale undervisningsmateriale, som bogen bygger på.

Læs mere om MiMas arbejde på www.mima.geus.dk.

Jakob Kløve Keiding
Chefkonsulent
Kortlægning og Mineralske Råstoffer
Per Kalvig
Emeritus
Kortlægning og Mineralske Råstoffer

Bestil bogen

Kontakt GEUS’ bogsalg på bogsalg@geus.dk, hvis du vil købe bogen ’Mineralske råstoffer, bæredygtighed og innovation’. Bogen koster 125 kroner (eksklusive moms og forsendelse).

Om MiMa

Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) hører under de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og har til formål at opbygge viden om råstoffernes betydning for samfundet og komme med løsninger på fremtidens råstofudfordringer. Læs mere om MiMas arbejde på www.mima.geus.dk.