En guldgrube af geologi: Ny platform skal åbne de unges øjne for Jordens forhistorie og fantastiske fortællinger

15-06-2020

Junior-Geologerne skal hjælpe naturvejledere og folkeskolelærere med at formidle geologi til unge med afsæt i øvelser under åben himmel og den grønne omstilling. Forskere fra GEUS har været med fra dag ét – og kan nu byde velkommen til projektets nye platform, der samler en guldgrube af gratis undervisningsmateriale og lærerige øvelser.

Undervisningsmaterialet er frit tilgængeligt for alle på www.junior-geologerne.dk

Junior-Geologerne er et 3-årigt projekt, der henvender sig til naturvejledere, folkeskoler og elever i 7.-9. klasse med gratis undervisningsmateriale udviklet af forskere fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Københavns Universitet og Aarhus Universitet i samarbejde med Det nationale center for læring i natur, teknik og sundhed (Astra) og Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC).

Projektet har sit udspring i Helsingør Kommune med Geopark Odsherred og GEUS som tætte sparringspartnere, men de spændende historier om naturens stærke kræfter, skjulte ressourcer og Danmarks vilde fortid, kan bruges i alle kommuner.

Junior-Geologerne vil forene naturvejledningen og folkeskolen i landets kommuner i en indsats, der sigter mod at styrke begge parters geologiske fagviden og give dem redskaber til at engagere børn og unge i undersøgende geologiske udendørs aktiviteter.

Find undervisningsmaterialet online
Junior-Geologernes formål er nemlig, at den geologiske viden skal formidles på en engagerende måde bredt til Danmarks unge, så de vil opleve en større naturforståelse og kompetencer, der er relevante for fremtidens udfordringer i den grønne omstilling.

Og derfor er det glædelig nyhed, at det nu er muligt at besøge formidlingsprojektets platform junior-geologerne.dk og finde tværfagligt undervisningsmateriale, der bygger bro mellem udskolingens naturfag geografi, fysik og kemi i en lang række spændende temaer.

Temaerne tæller aktuelle områder som grundvand, klimaforandringer, geotermi, jordskælv og meget andet, hvor der til hvert tema findes opgaver til forskellige faglig forløb. Under visse temaer er der desuden idéer til undersøgelser i elevernes lokale geologi og ekstraøvelser.

Denne sommer er knap 48 naturvejledere i gang med at teste det udviklede materiale med deres skolenetværk og give feedback, så der sikres videre udvikling af et godt produkt til glæde for Danmarks børn og unge.

Projektet er støttet af Nordea-Fonden.

Camilla Snowman Andresen
Seniorforsker
Glaciologi og Klima

Besøg Junior-Geologerne

Besøg Junior-Geologerne og find det gratis undervisningsmateriale her.

Læs mere om formidlingsprojektet

Junior-Geologerne vil forene naturvejledning og den danske folkeskole, hvor der sigtes efter at styrke begge parters geologiske fagviden og give dem redskaber til at samles i undersøgende geologiske udendørsaktiviteter. Læs mere her.