Geoviden: Hvad du ikke vidste, du ikke vidste om pollen og sporer

07-12-2020

I vinterudgaven af Geoviden stiller vi skarpt på noget meget småt, som er fuld af store historier. Nemlig pollen og sporer, der er to sider af samme sag, og begge bruges flittigt i både geologi og arkæologi.

Der er mange ting i verden så små, at vi ikke lægger mærke til dem. Blandt andet planternes formeringsaggregater pollen og sporer, altså selvfølgelig medmindre man har pollenallergi.

Det er imidlertid synd, for i og med de er så små og samtidig er helt utroligt talrige rundt om i miljøet, er de faktisk en gave for forskningen inden for geoscience og arkæologien. De findes nemlig stort set hele vejen ned gennem de forskellige jordlag, men i skiftende sammensætninger alt efter, hvilke planter der har levet og hvor mange.

Det betyder, at man ved at analysere sammensætningen af pollen og sporer i en 200 mio. år gammel prøve kan sige omtrent hvilke planter, der voksede i det miljø. Som om det ikke var nok, kan det også fortælle dig cirka, hvilket klima der var, om økosystemet var sundt, om der indtraf pludselige kriser og meget andet. Du kan læse om flere af disse eksempler i det nye Geoviden, herunder hvordan:

  • 200 mio. år gamle bregnesporer med mutationer ledte på sporet af en ny årsag til en voldsom masseudryddelse i Slut Trias.
  • pollen fra latriner fra middelalderen afslørede overraskende nyt om datidens madvaner.
  • man rent praktisk får viden ud af sine pollen/sporeprøver (også som video).

Ekstra på geoviden.dk

Udover selve magasinet finder du som altid en video om temaet, denne gang om arbejdsgangene fra felten over laboratoriet til mikroskopet. Derudover finder du links til videre opdagelser og læsning om forskningen i pollen og sporer.

Husk også at tage Geovidens nye quiz, når du har læst bladet. Her kan du teste, hvor godt det hele sidder fast og også få mulighed for at terpe de vigtigste fakta igen.

Hvad er Geoviden

Geoviden er et populærvidenskabeligt magasin målrettet undervisning i gymnasiet, særligt i naturvidenskab, hvor det vil kunne bruges som et videnskabeligt baseret input, der fokuserer på samfundsrelevante emner, hvor geovidenskaberne spiller en rolle.

Hvert blad ligger tilgængeligt på geoviden.dk, hvor der kan også findes videoer, ekstra læsning, illustrationer mm. Det er også her, man kan finde alle de tidligere blade tilbage fra 2005. Magasinet er gratis, og på hjemmesiden kan bestilles abonnement, enkelte numre eller klassesæt.

Geoviden udgives af Geocenter Danmark, der er et nationalt center for geovidenskabelig forskning, uddannelse, rådgivning, innovation og formidling på højt internationalt niveau. Geocenter Danmark er et formaliseret samarbejde mellem De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet.

Johanne Uhrenholt Kusnitzoff
Redaktør
Presse og Kommunikation
Telefon91333954

Se temavideo