Ny nordatlantisk proveniensdatabase

11-09-2019

Olieindustri og forskningsinstitutioner kan nu få let adgang til proveniensdata fra Grønland, Færøerne, Norge og tilstødende områder både på land og til havs.

Mængden af tilgængelige proveniensoplysninger om sandede aflejringer, både på land og til havs, i det nordatlantiske område er betydelig og hurtigt voksende. Disse data giver en bedre forståelse af reservoirgeologien (kvalitet, diagenetiske forhold, regionale ”source-to-sink” forhold og lokale stratigrafiske sammenhænge), og kan på den måde mindske risikoen i kulbrinteefterforskningen.

Antallet af proveniensundersøgelser er steget betydeligt i de senere år, og udviklingen og brugen af nye analytiske teknikker har også givet anledning til en voldsom stigning i antallet af analyserede korn, isotoper og kemiske grundstoffer i hvert studie.

Det betyder, at det i dag er næsten umuligt for den enkelte forsker eller oliegeolog at benytte alle eksisterende proveniensdata. Den enorme stigning i mængden af tilgængelige data gør det således også nødvendigt at finde nye og bedre metoder til systematisk at analysere og præsentere store datamængder.

For at løse dette problem har De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Oljedirektoratet i Norge (NPD) etableret en web-baseret database med proveniensdata for det nordatlantiske område: The North Atlantic Provenance Database.

Udviklingen af databasen er samfinansieret af GEUS og NPD. Fremtidig opdatering og udvikling vil blive finansieret af olieindustrien gennem abonnement på databasen.

Der er tre formål med databasen:

  • At samle proveniensdata fra Grønland, Færøerne, Norge og tilstødende områder på land og til havs.
  • At gøre dataene nemt tilgængelige for olieindustrien og forskningsinstitutioner, så dataene kan præsenteres og analyseres statistisk vha. et webbaseret program.
  • At lette forskningen og udviklingen af nye proveniensværktøjer og -teknikker, der kan mindske risikoen i kulbrinteefterforskningen.

Kig i den nordatlantiske database

Kortet viser de forskellige zirconaldre fra databasen pr. juli 2019

Zirconaldre fra databasen pr. juli 2019. Gule og blå prikker viser de forskellige prøver og de omgivende bjælker viser aldersdata. 

Christian Knudsen
Emeritus
Geofysik og Sedimentære Bassiner

Login til databasen

Man kan søge om adgang til databasen ved at henvende sig til chefkonsulent Christian Knudsen, eller via linket på databasens forside. Databasens styregruppe består i øvrigt af folk fra GEUS, NPD og de sponserende olievirksomheder.

Læs mere om databasen

Man kan læse en kort introduktion til databasen og dens fremtidige udvikling og udvidelse i den videnskabelige artikel The North Atlantic Provenance Database: an introduction i GEUS Bulletin 43. Artiklen beskriver også de nuværende muligheder med et eksempel fra Østgrønland.

Artiklen er publiceret i det fagfællebedømte, open-access tidsskrift Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin.

Christian Knudsen, Martin Sønderholm, Tjerk Heijboer, Jeppe Å. Kristensen & Dag Bering: The North Atlantic Provenance Database: an introduction Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 43, e2019430301-01. https://doi.org/10.34194/GEUSB-201943-03-01