GEUS får ny professor i tektonisk udvikling

10-10-2019

John Hopper er tiltrådt som professor i tektoniske modeller i Afdeling for Geofysik i De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Tiltrædelsesforelæsningen finder sted 28. november.

John Hopper er ny professor i GEUS.

John Hopper er uddannet geolog og geofysiker fra Columbia University i New York. Han har over 25 års erfaring med at bruge geofysiske teknikker til at forstå sedimentære bassiners og kontinentalrandes pladetektoniske udvikling og har været ansat i GEUS siden 2008.

Han har deltaget i talrige seismiske ekspeditioner og store multidisciplinære forskningsprojekter.

”Det er min ambition som professor i GEUS at opbygge en forskningsgruppe, som skal arbejde for at fremme vores forståelse af, hvordan tektoniske processer påvirker sedimentære bassiner med særligt fokus på implikationerne for vores naturressourcer såvel som for miljø- og klimaforandringer,” siger professor John Hopper.

Et løft til geofysik

Det nye professorat er ifølge Nina Skaarup, statsgeolog for Geofysik i GEUS, en måde at sikre, at GEUS følger med den internationale udvikling.

”Dette professorat er en mulighed for at følge den internationale trend, der handler om at forstå den tektoniske udvikling set i lyset af tidligere klimaændringer og dermed sætte fokus på de nuværende klimaforandringer,” siger Nina Skaarup.

Og netop derfor faldt valget på John Hopper, da den nye professor skulle udpeges.

”John har arbejdet mange år i Arktis og med den dybe tektonik koblet med klimaændringer. Han har desuden et stort internationalt netværk – både inden for forskningsverdenen og erhvervslivet – som han kan trække på i udviklingen af det her område,” siger Nina Skaarup

Adgang til nye og kommende forskere

Et andet vigtigt aspekt ved den nye professorstilling er at styrke samarbejdet med både danske og internationale universiteter.

”Ved at skabe et tættere samarbejde med universiteterne øger vi vores muligheder for at tiltrække kandidat- og ph.d.-studerende og postdoc’er til GEUS, hvilket er en fordel i forbindelse med større forskningsansøgninger. Samtidig understøtter det GEUS’ strategiske mål om endnu flere peer-reviewed publikationer,” siger Nina Skaarup.

Samarbejdet med nye og kommende forskere har da også fyldt meget i John Hoppers arbejde indtil nu.

”Jeg har igennem en stor del af min karriere fungeret som mentor og sparringspartner for studerende og yngre forskere. Kaster man et blik på min publikationsliste, vil man opdage, at studerende er hovedforfattere på omtrent en femtedel af mine mere end 50 publikationer. Og jeg ser det fortsat som en vigtig del af min nye rolle her på GEUS at hjælpe unge forskere med at opbygge deres egne publikationslister,” siger John Hopper.

John Hopper
Forskningsprofessor
Geofysik og Sedimentære Bassiner
Nina Skaarup
Statsgeolog
Geofysik og Sedimentære Bassiner

Tiltrædelsesforelæsning

John Hopper holder tiltrædelsesforelæsning torsdag den 28. november kl. 14. Alle interesserede er velkomne.

Forelæsningen “Plate Tectonics: linking the solid earth with the ocean and atmosphere” finder sted i Theodor Sorgenfrei Auditoriet på GEUS, Øster Voldgade 10, 1350 København K.

Efter forelæsningen bliver der afholdt reception.