Paul Knutz er udnævnt til professor i maringeologi ved GEUS

06-11-2019

Paul Knutz er tiltrådt som professor i maringeologi ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Det nye professorat skal skabe synergi mellem fagområder, forskning og forhistorie og styrke GEUS’ internationale profil.

Paul Knutz er ny professor hos GEUS

GEUS' nye professor medbringer bred faglig viden og solid erfaring med internationale forskningsprojekter. Paul Knutz er uddannet geolog fra Aarhus Universitet og er sidenhen blevet ph.d. i geologi ved Cardiff University i Storbritannien. Han har knap 20 års erfaring inden for geologiens verden, hvor han siden 2006 har været ansat hos GEUS, senest som seniorforsker i Afdeling for Geofysik.

Fortiden kan fortælle om fremtiden
Som ny professor i Afdeling for Maringeologi ved GEUS i Aarhus er der flere opgaver, som Paul Knutz glæder sig til at løfte. Især opgaven med at undersøge fortidens klimahændelser og trække tråde til nutidens klimaforandringer, er noget, den maringeologiske ekspert kommer til at belyse grundigt:

”Som vi ved, giver den globale opvarmning forøget afsmeltning af iskapperne i Grønland og dermed en risiko for et stigende havniveau. For bedre at kunne forstå de klimaforandringer, som vi oplever i dag, og som vi går i møde inden for 50-100 år, skal vi kigge på fortiden. Her kan vi undersøge, hvordan iskapperne tidligere har fungeret og deres dynamik og respons på opvarmning, så vi bedre kan forstå og forudsige, hvordan de fremover vil opføre sig,” fortæller Paul Knutz og tilføjer:

”En af mine vigtigste opgaver bliver at fortsætte med at udvide vores forskningsspektrum, så vi fortsat ligger inde med den nødvendige geologiske viden, der kan ruste os til fremtiden. Her er synergi et nøgleord. At skabe synergi mellem den viden, vi har fra den eksisterende forskning, og projekter der sigter mod nye forståelser af klimasystemet. Mellem faggrupper og fagligheder. Og så selvfølgelig mellem den viden, vi skaber i samarbejde med vores internationale kollegaer, som vi kan bruge i dansk sammenhæng.”

Et nyt fyrtårn inden for maringeologien
Det nye professorat skal ifølge statsgeolog og afdelingsleder for Maringeologi, Jørn Bo Jensen, løfte GEUS endnu længere frem på den internationale scene og samtidigt være med til at styrke samarbejde og videndeling inden for det marinegeologiske fagområde:

”For GEUS’ fremtidige aktiviteter er det helt afgørende at have nogle fyrtårne, der kan samle al den værdifulde maringeologiske aktivitet, vi udfører. Paul Knutz er ét af de fyrtårne. Han kommer med en højt profileret forskningsprofil inden for både maringeologi, seismisk og klimaorienterede undersøgelser, der både kan styrke samarbejde og videndeling på tværs af området samt vores internationale videnskabelige profil endnu mere,” siger Jørn Bo Jensen. 

Paul Knutz
Forskningsprofessor
Overfladenær Land- og Maringeologi
Jørn Bo Jensen
Emeritus
Overfladenær Land- og Maringeologi

Tiltrædelsesforelæsning

Paul Knutz holder tiltrædelsesforelæsning med titlen 'Marine Geology in a warming Earth System' torsdag d. 23. januar 2020 i Universitetsparken i Aarhus. Forelæsningen finder sted kl. 14-15 i auditoriet på 2. sal ved GEUS' Afdeling for Maringeologi C.F. Møllers Allé 8, Bygning 1110.

Alle interesserede er velkomne. 

Efter forelæsningen bliver der afholdt reception.