Rystelser ved Hammel

18-03-2019

Torsdag d. 14. marts 2019 omkring kl. 20.50 mærkede flere rystelser centreret omkring Hammel i Østjylland. Mere end 80 borgere har indberettet deres oplevelser til GEUS, hvoraf mange beskriver en dyb rumlen.

GEUS’ seismologer har registreret en rystelse på seismografen i Mønsted Kalkgruber (MUD) på samme tidspunkt, men da rystelsen kun er registreret på en målestation, er det ikke muligt at lokalisere kilden til rystelsen. Hvad der præcist har forsaget rystelsen, kan seismologerne ikke sige – altså heller ikke om der skulle være tale om et lille jordskælv.

Seismologerne sætter pris på indberetningerne, da det har stor betydning for forskningen både at få kortlagt det område, hvor et evt. jordskælv er følt, og få oplysninger om hvor kraftige rystelserne har været de enkelte steder. Lokale forhold som virker forstærkende eller dæmpende på rystelserne kan ikke umiddelbart opfanges af instrumenterne. 

Det er fortsat muligt at indberette oplevelser med rystelserne via formularen her.  

På kortet herunder ses fordelingen af indberetningerne samt seismografens placering ved stjernen. 

Indberetninger