Nyt Geoviden om Danmarks skjulte energiressource

28-03-2019

Læs det nye, redesignede Geoviden, som nu er målrettet gymnasieundervisning. Gennem artikler, film og illustrationer gås der i dybden med den grønne energikilde geotermi, der gemmer sig i store mængder i vores undergrund.

Video om Geotermi Undergrundens Skjulte Ressource
Video om Geotermi Undergrundens Skjulte Ressource

Første udgave af det populærvidenskabelige magasin Geoviden er nu på gaden efter et større redesign af indhold og udseende.

Bladet er målrettet undervisning i gymnasiet, særligt i naturvidenskab, hvor det vil kunne bruges som et videnskabeligt baseret input, der fokuserer på aktuelle emner, hvor geovidenskaberne spiller en rolle.

”Tanken er, at Geoviden skal fungere som et indblik i, hvad der rør sig i forskningsverdenen lige nu inden for de geovidenskabelige felter. På den måde kan vi formidle den nyeste viden sammen med en grundig forklaring af grundprincipper og metoder inden for eksempelvis grundvandskortlægning eller geotermisk energiproduktion,” fortæller redaktør og skribent Johanne Uhrenholt Kusnitzoff.

Til hvert blad er der tilknyttet et webunivers med videoer, ekstra artikler og illustrationer, fortæller hun. Dem kan man tilgå fra geoviden.dk.

Gymnasielærer: Rigtig god indføring i geologien

Bladet, der i sin første udgave handler om geotermi, hilses velkommen hos Geografilærerforeningen for Gymnasiet og HF. Her fortæller formand Birgit Justesen, der har fået lov at smugkigge i førsteudgaven, at hun allerede vil bruge det i sin undervisning i geovidenskab i den kommende måned. Her har em af hendes elever nemlig om alternative energiformer. 

”Jeg vil i hvert fald bruge artiklerne om Danmarks geotermiske potentiale, grøn omstilling, dannelsen af geotermiske reservoirer og kriterierne for en god sandsten. Her vil eleverne kunne se, at der faktisk er mulighed for at udvinde meget mere geotermisk energi, end vi gør i dag, samtidig med at de forstår geologien bag,” siger hun.

Birgit Justesen er glad for, at der er arbejdet meget med sprog og udseende i det nye blad, fortæller hun.

”Bladet er rigtig dejligt skrevet, i et sprog der er nemt for eleverne at forstå. Jeg synes virkelig, man bliver ført ind i geologien og dens muligheder på en god måde. Derudover er bladet fint illustreret med rigtig gode figurer. Meget appetitvækkende.”

Geotermi som det grønne håb

Geotermi er valgt som tema for første nummer af det nye Geoviden, fordi det er et emne, der er aktuelt i samfundet lige nu, samtidig med at der er propfyldt med geologi. 

Du kan blandt andet læse om, hvordan forskerne arbejder på at skaffe mere og bedre viden om undergrunden i Danmark, så geotermi kan blive mere effektivt og måske mere udbredt. Derudover går flere artikler i dybden med, hvilke geologiske parametre der skal være til stede, før man kan udvinde geotermisk energi.

Du kan også komme med til Danmarks ældste fungerende geotermiske anlæg i Thisted, både i en film og en artikel. Anlægget blev etableret oven på 70’ernes oliekriser og har leveret varme siden 1984. 

Geocenter Danmark

Geoviden udgives af Geocenter Danmark, der er nationalt center for geovidenskabelig forskning, uddannelse, rådgivning, innovation og formidling på højt internationalt niveau.

Geocenter Danmark er et formaliseret samarbejde mellem De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) og Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet.

Læs mere

Ud over den trykte udgave, man kan få tilsendt med posten, kan Geoviden fortsat læses i sin fulde længde på geoviden.dk, både de nye og de gamle udgaver. Til de nye blade vil der desuden være et særskilt webunivers til hver udgave, hvor man kan finde ekstra materiale om emnet samt alle artikler og illustrationer og downloade dem enkeltvis. 

Abonner på Geoviden

Vær opmærksom på, at hvis du har opskrevet dit abonnement før den 21. november 2018, skal du genopskrive dig på geoviden.dk, hvis du fortsat vil modtage bladet. Ellers er dette det sidste Geoviden, der ankommer i din postkasse. Det er gratis at modtage Geoviden, og alle kan abonnere. Der kan desuden bestilles klassesæt. Dette blad om geotermi forventes at ankomme til alle med posten inden påske.