Bjørn Kaare Jensen er ny præsident for European Water Association

08-05-2019

Tidligere vicedirektør ved GEUS og tidligere formand for Danish Water Forum (DWF) Bjørn Kaare Jensen er blevet valgt som ny præsident for European Water Association (EWA).

EWA er en uafhængig non-profit organisation, der samler 25 europæiske nationale faglige organisationer, og målet er at fremme bæredygtig forvaltning af vandressourcer.

Valget af Bjørn Kaare Jensen fandt sted på EWA’s councilmøde i København den 8. maj 2019. Bjørn Kaare Jensen har været medlem af EWA’s council siden 2009, hvor han har repræsenteret DWF.

International vandkarriere
Bjørn Kaare Jensen er tilknyttet GEUS som chefkonsulent, hvor han leder et EU-finansieret europæisk konsortium, som samarbejder med Kina om at forbedre deres forvaltning af grundvandsressourcerne.

Han startede sin karriere i starten af 1980’erne med et forskningsophold i Frankrig, hvor han studerede nedbrydning af olie i tidevandsedimenter på Bretagnes nordkyst. Senere blev han adjunkt ved DTU Miljø med speciale i grundvandsforurening, og derefter afdelingsleder og forskningschef ved DHI i Hørsholm. Siden var han udlandschef i konsulentfirmaet Orbicon, inden han kom til GEUS som vicedirektør.

Bjørn Kaare Jensen har hele sin karriere arbejdet internationalt med vand, både i tredjeverdenslande, hvor han har udført utallige vandprojekter, i EU, hvor han indtil 2018 var dansk national ekspert i EU-programkomitéen for vand, klima, miljø og naturressourcer, samt i diverse europæiske og internationale vandorganisationer.

Bæredygtig forvaltning
European Water Association (EWA) er en uafhængig non-profit organisation, hvis mål er at fremme bæredygtig forvaltning af vandressourcer, herunder både beskyttelse og anvendelse af vand, som både herhjemme og internationalt er under pres fra en stigende befolkning, klimaforandringer og forurening.

EWA har fokus på hele vandkredsløbet, dvs. vandet i naturen, herunder både overfladevand og grundvand, samt spildevand og drikkevand, og er sammen med EUREAU, som primært repræsenterer vandforsyningerne, den største europæiske professionelle forening med medlemsorganisationer fra de fleste europæiske lande både i EU og udenfor.

I dag består EWA således af 25 europæiske nationale faglige organisationer, som hver repræsenterer specialister og forskere i firmaer, forsyninger, forskningsinstitutioner, universiteter og offentlige institutioner i deres respektive lande.

Bjørn
Bjørn Kaare Jensen
Emeritus
Geokemi
Telefon22839246