Feltaktiviteter i Grønland 2019

21-06-2019

Store dele af Grønland vil i løbet af sommeren 2019 få besøg af forskere, teknikere og studerende fra Geocenter Danmark – GEUS, KU og AU. Læs om det hele i ’Feltaktiviteter i Grønland 2019’.

Geocenter Danmark fremlægger her planerne for årets feltarbejde i fjeldene, på Indlandsisen og farvandene omkring Grønland. Både geologisk kortlægning, råstofundersøgelser samt undersøgelser af miljø og klima er på programmet.

Læs om hvem der arbejder med hvad og hvor i Feltaktiviteter i Grønland 2019 (pdf).

Kort over feltaktiviteter

Geocenter Danmark

Geocenter Danmark er nationalt center for geovidenskabelig forskning, uddannelse, rådgivning, innovation og formidling på højt internationalt niveau. Det er et samarbejde mellem De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet.

Læs mere om Geocenter Danmark.