Nyt nummer af Geoviden med fire vidt forskellige historier

14-09-2018

Vandreklitten Råbjerg Mile bevæger sig langsomt, men sikkert på tværs af Skagens Odde. Kuldioxid kan fjernes fra atmosfæren og lagres i undergrunden. Nordøsthimmerlands kystlinje lå et andet sted i ældre jernalder. Jordskred former landskabet i Aabenraa-området. Det er disse historier, der præsenteres i det nyeste nummer af Geoviden.

Du kan læse om, hvad Danmarks største klit, Råbjerg Mile, er for en klittype; hvordan og hvor hurtigt den har tilbagelagt sin hidtidige vandring fra den blev skabt ved Vestkysten, og hvornår man kan forvente, at den vil krydse hovedlandevejen mellem Frederikshavn og Skagen på sin vandring mod Kattegat.

Og du kan læse om, hvordan det er muligt at ’fange’ den CO2, der ledes ud i atmosfæren fra kraftværker og industrivirksomheder og lagre den i undergrunden. Flere steder i udlandet har man gjort det i mange år, men der er også muligheder i Danmark.

Du kan også se et eksempel på, hvordan nye kortmaterialer giver nye muligheder for tolkning af landskabets udvikling. I dette tilfælde drejer det sig om kystlandskabet i Nordøsthimmerland, øst for bakkeøen Sejlflod, der var et eftertragtet sted at leve (og dø) i ældre jernalder.

Men måske er du mere interesseret i at læse om, hvordan store jordskred har formet landskabet i Aabenraa-området, og hvordan man har kortlagt skreddene og målt på skredhastigheden?

Du må læse videre i Geoviden nr. 3, 2018 for at få alle detaljerne.

Forfattere

Karen L. Anthonsen
Merete Binderup
Peter R. Jakobsen
Holger Lykke-Andersen
Peter B. Sørensen