Nyt bor skal gøre det lettere at tage temperaturen på Indlandsisen

11-09-2018

Et nyt elektrisk smeltebor skal gøre det lettere at kortlægge temperaturen ved bunden af Indlandsisen, og dermed øge vores viden om isens bevægelse og ændringer, samt dens reaktion på klimaændringerne.

Projektet HOTROD under VILLUM Experiment programmet skal i gang med at udvikle et nyt effektivt isbor, som hurtigt kan bore ned til bunden af Indlandsisen for at måle temperaturen der. Projektet støttes med 2 millioner kroner fra VILLUM FONDEN, og det ledes af seniorforsker William Colgan fra GEUS.

Manglende viden om Indlandsisens temperatur ved bunden

Vores viden om Indlandsisens temperatur ved bunden er ikke komplet, og vi ved ikke om isen er frosset fast til underlaget eller er tøet under omkring en tredjedel af iskappen. Det giver usikkerheder i beregningerne af isens bevægelse og ændringer, da bevægelsen er afhængig af istemperaturen, og især af temperaturen ved bunden af isen.

Forskerne har kun målt temperaturen ved bunden af den centrale del af Indlandsisen på seks lokaliteter i løbet af de sidste 60 år. Disse vigtige målinger er foretaget i forbindelse med dybe iskerneboringer, hvor klima og miljøet undersøges. Boringerne foregår med et elektromekanisk bor, som skærer en iskerne fri, og boringerne tager flere måneder eller endda år at gennemføre. Projektet HOTROD: Prototype for Rapid Sampling of Ice-Sheet Basal Temperatures vil designe, bygge og teste et elektrisk smeltebor, som hurtigere kan bore ned til bunden af Indlandsisen og måle temperaturen der.

Højeffektivt varmelegeme skal smelte sig vej til bunden

Det nye bor vil smelte sig vej ned igennem isen ved hjælp af et kraftigt varmelegeme monteret i den ene ende af et borerør, hvor der tillige er monteret termistorer, som kan måle temperaturen. Hjertet i det nye bor er et kommercielt produceret og højeffektivt varmelegeme, som bruges flere steder i varmeforsyningen. Målet med HOTROD projektet er at bore et 500 meter dybt hul til måling af temperaturen ved bunden af Indlandsisen på mindre end ti dage.

”Vi håber, at denne prototype af det nye elektriske smeltebor vil vise os, hvordan vi kan kortlægge bundtemperaturen under Indlandsisen på mange flere steder,” siger William Colgan og forsætter:

”Fremskaffelse af mere omfattende viden om temperaturen under iskappen har stor betydning for nøjagtigheden af de modelberegninger vi laver af isens bevægelse og dens ændringer, og det vil også kunne føre til en bedre forståelse for dens reaktion på klimaændringerne.”

  Elektromekanisk bor i funktion på den grønlandske indlandsis.

Elektromekanisk bor i funktion på den grønlandske indlandsis. Det er denne type bor, som er anvendt til de seks dybdeboringer på de centrale dele af isen, hvor forskerne har målt temperaturen ved bunden af isen. Med støtte fra VILLUM Experiment programmet skal GEUS i gang med at udvikle et nyt elektrisk smeltebor, som kan bore langt hurtigere igennem isen og dermed øge vores viden om isen bundtemperatur. Foto: W. Colgan, GEUS.

William Colgan
Seniorforsker
Glaciologi og Klima

Om VILLUM Experiment

VILLUM Experiment programmet er skabt til de særlige tekniske og naturvidenskabelige forskningsprojekter, der udfordrer normen og har potentialet til fundamentalt at ændre den måde, vi tilgår vigtige emner på.

Ansøger er anonym for de internationale bedømmere for at skærpe fokus på forskningsidéen og lade forskerne tænke frit i forhold til deres hidtidige meritter.