Gratis seminar 29. november: Ny viden og debat om kvælstofregulering

07-10-2018

Få indblik i den nyeste viden om målrettet kvælstofregulering og hør, hvordan man bedst udnytter den viden her og nu til at gøre indsatsen endnu mere præcis, ved afslutningsseminaret for projektet TReNDS. Se programmet for dagen.

Hvis indsatsen skal prioriteres, så miljøet får mest muligt ud af den målrettede kvælstofregulering, der skal sænke udledningen fra landbruget til de danske fjorde, skal der kunne skelnes mellem de områder, hvor indsatsen har stor effekt, og hvor den ikke har. 

Det kræver imidlertid detaljeret viden om landskabet og de forskellige typer jordbundsforhold at forudsige, hvor udbyttet af indsatsen er størst. Det er netop, hvad forskere fra bl.a. GEUS har arbejdet på at skaffe i de sidste fire år i projektet TReNDS (Transport and Reduction of Nitrate in Danish landscapes at various Scales), og nu ligger resultaterne klar. 

Derfor afholdes der den 29. november et afslutningsseminar på Aarhus Universitet, hvor interesserede kan komme og høre, hvad forskerne har fundet ud af inden for emnerne:

  • Markdrænenes og lavbundsområdernes betydning for kvælstoftransporten
  • Billigere måling af redoxforhold i jorden
  • Bedre inddragelse af lokal viden

Bedre fagligt grundlag
Projektleder og seniorforsker Anker Lajer Højbjerg fra GEUS ser frem til at dele ud af resultaterne fra projektet: 

”TReNDS-projektet har selvfølgelig ikke løst alle problemer, men i forhold til, hvor vi var for bare få år siden, har vi med TReNDS skabt et væsentligt bedre fagligt grundlag for den målrettede kvælstofregulering,” siger han.

På seminaret vil der være særligt fokus på, hvordan man hurtigst muligt får den nye viden anvendt i den målrettede kvælstofregulering af landbruget, fortæller projektlederen:

”Blandt andet præsenterer vi nye instrumenter og metoder, der faktisk ligger klar til brug.”

Derudover vil der være fokus på hvilke muligheder, behov og udfordringer, der fortsat er ved den målrettede regulering, hvilket vil blive vendt af hovedaktørerne på området ved en afsluttende paneldebat.

Deltag i seminaret

Seminaret er gratis, men kræver tilmelding.

Læs programmet for seminaret her.

Sted
Aarhus Universitet, Bartholins Allé 3, 8000 Aarhus C, Bygning 1252, lokale 310

Tid
Torsdag d. 29. november 2018, kl. 9:30 – 16:00

Tilmelding og praktisk info
Ida Karlsson, ika@geus.dk 

TReNDS

TReNDS-projektet startede 1. januar 2015 og løber indtil udgangen af 2018. Projektet er delvist finansieret af Innovationsfonden.

Læs mere om projektet på trends.nitrat.dk

Der er 13 partnere

GEUS
Aarhus Universitet
Københavns Universitet
University Laval
USDA/ARS
University of Melbourne
University of Illinois
Ejlskov
Rambøll
EUROFINS
Landbrugets videnscenter (SEGES)
Miljøstyrelsen
Odder kommune